Thay đổi kích thước cửa sổ trình duyệt để thấy được kết quả.

Chiều rộng của window: .