HƯỚNG DẪN HỌC

 • HTML/XHTML

  Hướng dẫn một số thẻ HTML/XHTML thông dụng, giúp bạn sử dụng các thẻ đúng cách.

 • CSS

  Hướng dẫn một số thuộc tính thông dụng của css, giúp bạn hiểu và điều khiển giao diện dễ dàng hơn.

THAM KHẢO

 • HTML/XHTML

  Tham khảo các thẻ trong HTML/XHTML, cho bạn biết cấu trúc, thuộc tính và có cả ví dụ kèm theo.

 • CSS

  Tham khảo các thuộc tính trong CSS, cho bạn biết cách sử dụng, hiển thị trình duyệt, có ví dụ kèm theo.

 • HTML5

  Tham khảo các thẻ trong HTML5, cho biết thẻ nào được hỗ trợ, thẻ nào không, ngoài ra còn cho bạn biết cấu trúc, thuộc tính và có cả ví dụ kèm theo.

 • CSS3

  Tham khảo các thuộc tính trong CSS3, cho bạn biết những thuộc tính mới và giá trị mới trong CSS3, cách sử dụng, hiển thị trình duyệt, có ví dụ kèm theo.

 • JQUERY

  Tham khảo các các bộ chọn, các hàm trong jQuery, giúp chúng ta biết được cách sử dụng jQuery một cách rõ ràng hơn.

THAM KHẢO THÊM

 • Lang codes

  Thuộc tính lang trong HTML được dùng để khai báo ngôn ngữ cho một trang web hay một thành phần của trang web.

 • Font chữ

  Được dùng để hiển thị dạng chữ cho văn bản HTML, sẽ được hiển thị trên trình duyệt thông qua thuộc tính định dạng font-family.

 • Mã ký tự

  HTML symbols là những đoạn mã thay thế cho các ký tự, chèn vào văn bản HTML.

 • MIME

  MIME là một chuẩn Internet về định dạng cho thư điện tử, hầu như mọi thư điện tử Internet được truyền qua giao thức SMTP theo định dạng MIME.

GENERATOR & TOOLS

 • Generator

  Sử dụng công cụ có sẵn để tạo background-gradient, border-radius, box-shadow, column, text-shadow, tạo text,...

 • Tools

  Bộ công cụ đếm ký tự, đếm từ, chuyển đổi ký tự đặc biệt, đổi tiếng Việt có dấu thành không dấu, loại bỏ code HTML,...