Học web chuẩn

Text editor generator

Đây là nội dung hiển thị text editor.
Bạn có thể sử dụng bộ công cụ bên trái để điều chỉnh định dạng đoạn text này theo ý muốn.
Click vào checkbox "Định dạng shadow" để điều chỉnh bóng đỗ cho đoạn text.