HỌC WEB CHUẨN

HƯỚNG DẪN HỌC

 • XHTML/HTML5

  Hướng dẫn một số tag XHTML/HTML5 thông dụng, giúp bạn sử dụng các tag đúng chuẩn hơn, hiểu rõ ý nghĩa của từng tag sẽ giúp bạn sử dụng hiệu quả hơn.

 • CSS

  Hướng dẫn một số thuộc tính thường dùng của css, giúp bạn bước đầu làm quen với điều khiển layout bằng css như thế nào.

 • CSS3

  Hướng dẫn một số thuộc tính thường dùng của css3, giúp bạn đủ kiến thức để tạo một trang CSS3 hoàn chỉnh.

 • Responsive

  Những bài học responsive sau đây được Học Web Chuẩn thiết kế theo chuyên đề, giúp các bạn từng bước hiểu rõ cách xử lý responsive theo từng bài học riêng biệt.

 • React.js

  Hướng dẫn học React.js, một trong những thư viện Javascript được ưa chuộng hàng đầu hiện nay, bài học này giúp bạn cài đặt, làm quen với các nội dung của React.js một cách nhanh chóng và dễ hiểu nhất.

 • jQuery

  Những bài học jQuery được chọn lọc từ bộ tham khảo của Học Web Chuẩn, giúp bạn biết cách xử dụng một số bộ chọn và hàm thường dùng, tạo nền tảng cho việc học sau này.

 • PHP

  Hướng dẫn học PHP giúp cho những ai lần đầu tiếp xúc với PHP có thể nắm được những vấn đề cơ bản nhất.

 • Laravel

  Hướng dẫn học Laravel sẽ cho bạn làm quen với những khái niệm có trong Laravel, có nền tảng để học những kiến thức khác.

HƯỚNG DẪN HỌC - HỖ TRỢ CODE

 • WEBPACK

  Hướng dẫn cài đặt, cấu hình Webpack để có thể hỗ trợ tối ưu hóa source code như: minify CSS, minify Javascrip, tự động dọn dẹp folder, làm gọn file HTML, compile tự động file SCSS, tạo project React.js, ...

 • SCSS

  Hướng dẫn cài đặt, thiết lập để biên dịch từ SCSS sang CSS một cách tự động, hướng dẫn các bài học liên quan tới SCSS một cách đơn giản, dễ hiểu.

 • XAMPP

  Hướng dẫn cài đặt Xampp một vài tính năng cơ bản, giúp chạy được PHP, phpMyAdMin, cấu hình Virtual Host chạy được nhiều port khác nhau.

 • HTACCESS

  Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng .htaccess, với nhiều tính năng hữu ích setting cho server.

BÀI TẬP

 • Bài tập HTML & HTML5 cơ bản

  Bài tập HTML & HTML5 giúp bạn củng cố lại bài đã học, bài tập được sắp xếp theo thứ tự độ khó tăng dần, và sẽ còn được cập nhật.

 • Bài tập HTML & HTML5 nâng cao

  Bài tập HTML & HTML5 nâng cao, giúp bạn làm quen với nhiều mẫu design hiện nay.

 • Bài tập CSS & CSS3 cơ bản

  Bài tập CSS & CSS3 giúp bạn làm quen, thao tác nhiều với các thuộc tính CSS & CSS3 đã học.

 • Bài tập CSS & CSS3 nâng cao

  Bài tập CSS & CSS3 nâng cao, giúp bạn làm quen với nhiều mẫu design hiện nay.

 • Bài tập jQuery

  Bài tập jQuery được thiết kế từ cơ bản đến nâng cao, giúp các bạn làm quen với nội dung bài học jQuery, đồng thời giúp các bạn biết cách hoạt động của một số plugin JS phổ biến hiện nay.

THAM KHẢO

 • HTML/XHTML

  Tham khảo các tag trong HTML/XHTML, cho bạn biết cấu trúc, thuộc tính và có cả ví dụ kèm theo.

 • CSS

  Tham khảo các thuộc tính trong CSS, cho bạn biết cách sử dụng, hiển thị trình duyệt, có ví dụ kèm theo.

 • HTML5

  Tham khảo các tag trong HTML5, cho biết tag nào được hỗ trợ, tag nào không, ngoài ra còn cho bạn biết cấu trúc, thuộc tính và có cả ví dụ kèm theo.

 • CSS3

  Tham khảo các thuộc tính trong CSS3, cho bạn biết những thuộc tính mới và giá trị mới trong CSS3, cách sử dụng, hiển thị trình duyệt, có ví dụ kèm theo.

 • JQUERY

  Tham khảo các các bộ chọn, các hàm trong jQuery, giúp chúng ta biết được cách sử dụng jQuery một cách rõ ràng hơn.

CHUYÊN ĐỀ

 • Chuyên đề HTML/CSS

  Nhiều chuyên đề từ cơ bản đến nâng cao dành riêng cho HTML/CSS, có nhiều trường hợp khác nhau cho mỗi chuyên đề.

 • Chuyên đề HTML5/CSS3

  Nâng cao hơn một chút là chuyên đề HTML5/CSS3, tại đây sẽ được viết nhiều ví dụ thực tế hay gặp, sẽ giúp bạn tham khảo hoặc sử dụng cho công việc của mình.

 • Chuyên đề jQuery/JS

  Tổng hợp nhiều chuyên đề khác nhau về jQuery/JS, cách sử lý tối ưu hết mức những gì được thể hiện.

 • Plugin JS/jQuery

  Với phần Plugin JS/jQuery được tổng hợp này, bạn có thể tham khảo nhiều plugin được sử dụng rộng rãi hiện nay, giúp cho việc tham khảo của bạn được dễ dàng hơn.

GENERATOR & TOOLS

 • CSS3 generator

  Sử dụng công cụ có sẵn để tạo background-gradient, border-radius, box-shadow, column, text-shadow, tạo text,...

 • Generator Tools

  Sử dụng công cụ có sẵn để tạo block float, text dummy, image dummy,...

 • Web Tools

  Bộ công cụ đếm ký tự, đếm từ, chuyển đổi ký tự đặc biệt, đổi tiếng Việt có dấu thành không dấu, loại bỏ code HTML,...

 • Random Tools

  Rất nhiều công cụ tạo random bạn có thể tìm thấy ở đây: random chữ, số, danh sách, nhóm password, ...

 • Test Tools

  Công cụ test responsive với nhiều màn hình khác nhau.

THAM KHẢO THÊM

 • Chia sẻ web & tools hay

  Chia sẻ những trang web, những công cụ cần thiết cho thiết kế & lập trình web.

 • Lang codes

  Thuộc tính lang trong HTML được dùng để khai báo ngôn ngữ cho một trang web hay một thành phần của trang web.

 • Font chữ

  Được dùng để hiển thị dạng chữ cho văn bản HTML, sẽ được hiển thị trên trình duyệt thông qua thuộc tính định dạng font-family.

 • Mã ký tự

  HTML symbols là những đoạn mã thay thế cho các ký tự, chèn vào văn bản HTML.

 • MIME

  MIME là một chuẩn Internet về định dạng cho thư điện tử, hầu như mọi thư điện tử Internet được truyền qua giao thức SMTP theo định dạng MIME.

 • Thuộc tính tổng quát

  Các thuộc tính cần thiết như: id, class, style, title,...

 • Đơn vị trong HTML & CSS

  Web sử dụng các đơn vị đo: %, cm, in, mm, em, ex, pt, pc, px,vh,vw,...

 • Màu trong HTML & CSS

  Có nhiều cách thể hiện màu sắc cho trang web, tham khảo để biết thêm.