HƯỚNG DẪN HỌC

 • HTML/XHTML

  Hướng dẫn một số tag HTML/XHTML thông dụng, giúp bạn sử dụng các tag đúng chuẩn hơn, hiểu rõ ý nghĩa của từng tag sẽ giúp bạn sử dụng hiệu quả hơn.

 • CSS

  Hướng dẫn một số thuộc tính thường dùng của css, giúp bạn bước đầu làm quen với điều khiển layout bằng css như thế nào.

 • PHP

  Hướng dẫn học PHP giúp cho những ai lần đầu tiếp xúc với PHP có thể nắm được những vấn đề cơ bản nhất.

THAM KHẢO

 • HTML/XHTML

  Tham khảo các tag trong HTML/XHTML, cho bạn biết cấu trúc, thuộc tính và có cả ví dụ kèm theo.

 • CSS

  Tham khảo các thuộc tính trong CSS, cho bạn biết cách sử dụng, hiển thị trình duyệt, có ví dụ kèm theo.

 • HTML5

  Tham khảo các tag trong HTML5, cho biết tag nào được hỗ trợ, tag nào không, ngoài ra còn cho bạn biết cấu trúc, thuộc tính và có cả ví dụ kèm theo.

 • CSS3

  Tham khảo các thuộc tính trong CSS3, cho bạn biết những thuộc tính mới và giá trị mới trong CSS3, cách sử dụng, hiển thị trình duyệt, có ví dụ kèm theo.

 • JQUERY

  Tham khảo các các bộ chọn, các hàm trong jQuery, giúp chúng ta biết được cách sử dụng jQuery một cách rõ ràng hơn.

THAM KHẢO THÊM

 • Chia sẻ web & tools hay

  Chia sẻ những trang web, những công cụ cần thiết cho thiết kế & lập trình web.

 • Lang codes

  Thuộc tính lang trong HTML được dùng để khai báo ngôn ngữ cho một trang web hay một thành phần của trang web.

 • Font chữ

  Được dùng để hiển thị dạng chữ cho văn bản HTML, sẽ được hiển thị trên trình duyệt thông qua thuộc tính định dạng font-family.

 • Mã ký tự

  HTML symbols là những đoạn mã thay thế cho các ký tự, chèn vào văn bản HTML.

 • MIME

  MIME là một chuẩn Internet về định dạng cho thư điện tử, hầu như mọi thư điện tử Internet được truyền qua giao thức SMTP theo định dạng MIME.

 • Thuộc tính tổng quát

  Các thuộc tính cần thiết như: id, class, style, title,...

 • Đơn vị trong HTML & CSS

  Web sử dụng các đơn vị đo: %, cm, in, mm, em, ex, pt, pc, px.

CHUYÊN ĐỀ

 • Chuyên đề HTML/CSS

  Nhiều chuyên đề từ cơ bản đến nâng cao dành riêng cho HTML/CSS, có nhiều trường hợp khác nhau cho mỗi chuyên đề.

 • Chuyên đề HTML5/CSS3

  Nâng cao hơn một chút là chuyên đề HTML5/CSS3, tại đây sẽ được viết nhiều ví dụ thực tế hay gặp, sẽ giúp bạn tham khảo hoặc sử dụng cho công việc của mình.

 • Chuyên đề jQuery/JS

  Tổng hợp nhiều chuyên đề khác nhau về jQuery/JS, cách sử lý tối ưu hết mức những gì được thể hiện.

 • Plugin JS/jQuery

  Với phần Plugin JS/jQuery được tổng hợp này, bạn có thể tham khảo nhiều plugin được sử dụng rộng rãi hiện nay, giúp cho việc tham khảo của bạn được dễ dàng hơn.

GENERATOR & TOOLS

 • Generator

  Sử dụng công cụ có sẵn để tạo background-gradient, border-radius, box-shadow, column, text-shadow, tạo text,...

 • Tools

  Bộ công cụ đếm ký tự, đếm từ, chuyển đổi ký tự đặc biệt, đổi tiếng Việt có dấu thành không dấu, loại bỏ code HTML,...

THÔNG BÁO LỖI