Hướng dẫn học htaccess

htaccess

Htaccess là file dùng để thay đổi cấu hình trên các máy chủ (web server) chạy Apache.

Với file .htaccess chúng ta có thể bật hoặc tắt các tính năng mà máy chủ chạy Apache cung cấp, một số tính năng này có thể là: chuyển hướng URL, rút ngắn URL, kiểm soát truy cập (cho phép hay ngăn chặn, ...), ...