PIE – Background gradient

PieTags | Gửi bình luận

background gradient là một thuộc tính của CSS3, thuộc tính này không được hỗ trợ trong các trình duyệt IE6,7,8. Sử dụng PIE, ta có thể tạo background gradient cho các trình duyệt IE có phiên bản thấp.

Chi tiết

PIE – radius

PieTags | Gửi bình luận

Đối với một số trình duyệt IE6,7,8. Chúng ta không thể sử dụng thuộc tính border-radius như những trình duyệt khác, mà phải sử dụng plugin thay thế, ở đây ta dùng PIE.

Chi tiết

Tab đơn giản

TabTags | Gửi bình luận

Tab là plugin đơn giản dùng để xem nội dung giữa các block dễ hơn, nội dung cần thiết chỉ hiển thị khi được chọn, việc này giúp trang web gọn hơn và thân thiện với người dùng hơn.

Chi tiết

Biggerlink cơ bản

BiggerLinkTags | Gửi bình luận

Khi cần những hover cả nguyên box, bao gồm những nội dung bên trong, chúng ta không thể sử dụng đơn giản bằng tag a bao ngoài được vì sẽ không còn tuân theo chuẩn W3C, để giải quyết việc này chúng ta dùng plugin Biggerlink.

Chi tiết