CÔNG CỤ HỖ TRỢ VIẾT CODE

Đếm ký tự (count characters)

Copy đoạn văn bản bạn cần biết bao nhiêu ký tự vào khu vực nhập, hệ thống sẽ tự động đếm ngay tức thì ngay cả khi bạn gõ, việc này hỗ trợ rất tốt cho những bạn đang muốn test xem form dữ liệu của mình có đáp ứng đủ nhu cầu đặt ra hay không.

Đếm ký tự (count characters)

Đếm từ (count words)

Tương tự như công cụ đếm ký tự, thì đây là công cụ đếm từ, thuận lợi cho những ai muốn kiểm tra có bao nhiêu từ tượng hình trong văn bản.

Đếm từ (count words)

Chuyển đổi các ký tự đặc biệt

Thay vì phải tìm kiếm chuyển đổi những ký tự đặc biệt, thì công cụ này sẽ giúp cho các bạn chuyển đổi qua lại nhanh chóng giữa các ký tự mã hóa hoặc chưa.

Chuyển đổi các ký tự đặc biệt

Đổi tiếng Việt có dấu thành không dấu

Thỉnh thoảng chúng ta cần những loại văn bản không dấu dành cho việc kiểm tra yêu cầu, thì công cụ chuyển đổi tiếng Việt có dấu và không dấu này là lựa chọn tốt.

Đổi tiếng Việt có dấu thành không dấu

Loại bỏ code html (Remove HTML source code)

Nếu bạn chỉ muốn copy nội dung text trong đoạn code khổng lồ thì bạn làm sao? không thể copy từng dòng, hoặc xóa từng đoạn code, với công cụ này thì việc lấy nội dung text sẽ vô cùng đơn giản.

Loại bỏ code html (Remove HTML source code)

Công cụ tính toán (Caculator tools)

Đối với những bạn viết code, đặc biệt là các bạn layout, thì việc tính toán phần trăm cho layout responsive đạt hiệu quả tốt nhất, thì công cụ này sẽ giúp cho các bạn đỡ mất thời gian nhiều.

Công cụ tính toán (Caculator tools)