Học web chuẩn

Loại bỏ code html - Remove html code

Copy đoạn code html vào ô bên dưới và click "Chuyển đổi" để loại bỏ code html.