Học web chuẩn

Đếm số lượng từ trong đoạn văn bản - count words

Nhập text vào ô bên dưới để biết được đoạn text của bạn có bao nhiêu từ.