Học web chuẩn

Đếm ký tự - count characters

Nhập text vào ô bên dưới để biết được đoạn text của bạn có bao nhiêu ký tự.