Bản quyền - copyright

Thông tin bản quyền

Bản quyền : Tất cả nội dung trang hocwebchuan.com bao gồm tất cả các trang, hình ảnh, các ví dụ, các đoạn code thuộc về Học Web Chuẩn, bạn có thể tham khảo, sao chép, chia sẽ một phần nội dung trang web, tuy nhiên bạn cần phải ghi rõ nguồn gốc trong bài viết của bạn dưới dạng:

Xử lý vi phạm về bản quyền

Nếu không ghi rõ nguồn gốc thì bạn đã vi phạm quyền tác giả, những trường hợp vi phạm, nếu nhẹ chúng tôi sẽ công bố các trang vi phạm vào danh sách đen trên hocwebchuan.com, nếu ảnh hưởng nặng, làm tổn hại đến hình ảnh của hocwebchuan.com chúng tôi có quyền tiến hành khởi kiện theo điều kiện bảo hộ quyền tác giả của các văn bản pháp quy sau:

  • Nghị định 76/CP ngày 29 tháng 11 năm 1996 về quyền tác giả.
  • Thông tư 27/2001/TT-BVHTT ngày 10 tháng 5 năm 2001 về thực thi các điểm của nghị định 76/CP.
  • Công văn 2209/TM-QLTT ngày 7 tháng 6 năm 2002 về nhiệm vụ của quản lý thị trường trong việc chống hàng giả xâm phạm sở hữu trí tuệ.
  • Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam số: 50/2005/QH11, ban hành ngày 21 tháng 12 năm 2005.

Mọi chi tiết về quyền tác giả của hocwebchuan bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email: [email protected] hoặc thông qua form liên hệ.