Hướng dẫn học Wordpress

Wordpress

Giới thiệu và cài đặt Wordpress

Sử dụng các tính năng Wordpress

Nội dung này bạn có thể tự trải nghiệm, hoặc tham khảo phần Học Web Chuẩn viết nhé.

Wordpress xử lý theme - Chuẩn bị