Wordpress tools

 • Wordpress tools, đây là nơi dùng để nhập hoặc xuất dữ liệu, dữ liệu có thể là thông tin user, bài post, trang, thư viện, ...
 • Ở phiên bản mới này, Wordpress còn cung cấp một công cụ Kiểm tra hệ thống, giúp kiểm tra độ bảo mật hay hiệu suất làm việc của Wordpress trên trang web của bạn.
 • Ở màn hình Admin, khi click vào mục Công cụ, hoặc liên kết trực tiếp từ đường dẫn http://localhost:83/wp-admin/tools.php:

Wordpress tools

Nhập dữ liệu (Import tool)

Wordpress import tool

Wordpress import tool

 • Wordpress cho phép bạn import dữ liệu ở nơi khác để sử dụng, như: post của page Wordpress, RSS, LiveJoural, Moveable Type, Tumblr, ...
 • Bạn chỉ việc click Cài đặt tại phần dữ liệu bạn muốn import, sau đó sẽ hiện ra dòng chữ Chạy trình nhập, tại đây bạn có thể chọn dữ liệu nhập đã có và tiến hành nhập.

Wordpress import tool

Xuất dữ liệu (Export tool)

Wordpress export tool

Wordpress export tool

 • Wordpress cho phép bạn xuất dữ liệu, có thể là toàn bộ dữ liệu, hoặc chỉ bài viết, trang, thư viện.
 • Điều đặc biệt của Wordpress là bạn có thể chọn chi tiết dữ liệu export, như: chuyên mục, tác giả, hay ngày viết, ...
 • Click chọn nội dung cần export, và tiến hành tải dữ liệu về máy.

Kiểm tra hệ thống (System checking tool)

Wordpress System checking tool

Wordpress System checking tool

 • Đây là tính năng mới của Wordpress, tại màn hình này bạn có thể kiểm tra toàn diện hệ thống Wordpress, mục nào được đề xuất cải tiến, mục nào đã đạt được yêu cầu.
 • Khi click vào từng mục, sẽ cho bạn biết được thông tin chi tiết cần làm gì để cải thiện hiệu suất.

Xuất dữ liệu cá nhân (Export individual data tool)

Wordpress export individual data tool

Wordpress export individual data tool

 • Khi muốn xuất dữ liệu của bất kỳ thành viên nào đó, bạn cần nhập tên tài khoản hoặc địa chỉ email, sau đó tên thành viên đó sẽ xuất hiện bên dưới, khi này bạn có thể tải dữ liệu về máy.

Xóa dữ liệu cá nhân (Delete individual data tool)

Wordpress delete individual data tool

Wordpress delete individual data tool

 • Thao tác tương tự như xuất dữ liệu user, khi muốn xóa dữ liệu của bất kỳ thành viên nào đó, bạn cần nhập tên tài khoản hoặc địa chỉ email, sau đó tên thành viên đó sẽ xuất hiện bên dưới, khi này bạn có thể xóa dữ liệu của thành viên đó.