Wordpress menu

 • Bài này hướng dẫn bạn tạo menu liên kết trong trang Wordpress, menu này có thể chứa liên kết trang, bài viết, hoặc bất kỳ liên kết nào bạn muốn.
 • Ở màn hình Admin, phần Giao diện, click vào mục Menu:

Wordpress menu

 • Trước tiên ta cần đặt tên menu để sử dụng, ví dụ đặt là Navigator, sau đó click Tạo trình đơn để bắt đầu tạo menu:

Wordpress menu

 • Sau khi click Tạo trình đơn ta có thể tiến hành cài đặt menu như ý muốn:

Wordpress menu

 • (1) - Đây là những mục bạn có thể thêm vào menu, bằng cách chọn checkbox, sau đó click Thêm vào menu, khi này các mục đã được thêm sẽ xuất hiện bên phải, tại đây bạn có thể kéo thả để sắp xếp các mục như mong muốn.

  Wordpress menu

 • (2) - Thiết lập menu, bạn có thể tùy chỉnh vị trí cho menu hoặc tự động thêm mục.
 • (3) - Sau khi hoàn thành thiết lập cho menu, bạn cần vào mục Quản lý menu để cài đặt menu vừa tạo vào trang web.

  Wordpress menu

 • Sau khi cài đặt menu hoàn tất, xem lại giao diện người dùng, bạn sẽ thấy được menu vừa tạo đã xuất hiện.

Wordpress menu