Quản lý trang Wordpress

Quản lý trang Wordpress

 • Bài này sẽ hướng dẫn bạn giao diện quản lý trang (page list), và giới thiệu một số tính năng cần để quản lý danh sách trang, nội dung tương tự như quản lý bài viết.
 • Ở màn hình Admin, khi click vào mục trang:

Wordpress page

 • Ta sẽ thấy nội dung sau:

Wordpress page

Nơi hiển thị tất cả các trang đã tạo

 • Bạn có thể tự trải nghiệm, tìm hiểu, hoặc tham khảo phần Học Web Chuẩn chia sẻ bên dưới.

Wordpress page

 • (1) - Hiển thị thông tin trang gồm:
  • Tiêu đề của trang.
  • Tác giả tạo trang.
  • Thời gian và trạng thái đăng trang.
 • (2) - Tác vụ, khi muốn thực hiện một hành động nào cho trang, ta sẽ click chọn checkbox trang tương ứng, và click vào hành động trong tác vụ, có thể là: Chỉnh sửa, hoặc Chuyển vào thùng rác sau đó nhấn vào button Áp dụng để tiến hành thực hiện tác vụ.
 • (3) - Tìm kiếm trang, tính năng này rất hữu dụng khi số lượng trang lên tới vài ngàn, sẽ giúp bạn dễ dàng tìm kiếm trang mình muốn.
 • (4) - Đây là bộ lọc, bạn có thể sử dụng để lọc trang theo Ngày tháng để tìm trang như mong muốn.

Tùy chọn hiển thị

 • Click vào Tùy chọn hiển thị, sẽ mở ra một box, ở đây bạn có thể tùy chỉnh khu vực hiển thị:
  • Cột: bật tắt mục hiển thị.
  • Phân trang: chỉnh số lượng trang xuất hiện trong danh sách bên dưới.
 • Bạn tự bật tắt hoặc thêm bớt, xong nhấn Áp dụng và coi lại khu vực hiển thị nhé.

Wordpress page

Tạo trang mới

 • Khi click vào Tạo trang mới sẽ dẫn tới giao diện tạo trang, sẽ được giới thiệu ở bài sau nhé.

Wordpress page