Wordpress widgets

  • Widgets giúp quản lý các tiện ích bên sidebar hoặc footer như: box tìm kiếm, danh sách bài viết mới, danh sách phản hồi, ...
  • Với Widgets bạn có thể dễ dàng ẩn hoặc hiển thị các tiện ích với thao tác kéo thả.
  • Xem nội dung bên dưới, Widget chính là các mục bên phải.

Wordpress widgets

  • Chúng ta quản lý các mục này tại giao diện Admin: ngay tại phần Giao diện chọn Widget, hoặc liên kết trực tiếp bằng đường dẫn http://localhost:83/wp-admin/widgets.php

Wordpress widgets

  • Ta sẽ thấy nội dung sau:

Wordpress widgets

  • Nội dung bên trong khung màu đỏ là các Widget đã được kích hoạt, bạn có thể thêm bớt Widget bằng cách kéo thả các tiện ích bên ngoài vào trong khung đỏ hoặc ngược lại.