Quản lý bài viết Wordpress

Quản lý bài viết Wordpress

 • Bài này sẽ hướng dẫn bạn trang quản lý bài viết (post list), và giới thiệu một số tính năng cần để quản lý danh sách bài viết.
 • Ở màn hình Admin, click vào mục Bài viết:

Wordpress post

 • Ta sẽ thấy nội dung sau:

Wordpress post

Nơi hiển thị tất cả bài viết

 • Bạn có thể tự trải nghiệm, tìm hiểu, hoặc tham khảo phần Học Web Chuẩn chia sẻ bên dưới.

Wordpress post

 • (1) - Hiển thị thông tin bài viết gồm:
  • Tiêu đề của bài viết.
  • Tác giả viết bài.
  • Chuyên mục (Categories): giống như thư mục chứa các bài viết, ví dụ tin về "Giáo dục" sẽ có nhiều bài viết về giáo dục.
  • Thẻ (tag): khác với Categories, mỗi bài viết nếu muốn ở nhiều chủ đề liên quan có thể tạo tùy ý và không cần chứa ở nơi cụ thể, thì ta sẽ dùng tag.
  • Số lượng comment
  • Thời gian và trạng thái đăng bài
 • (2) - Tác vụ, khi muốn thực hiện một hành động nào cho bài viết, ta sẽ click chọn checkbox bài viết tương ứng, và click vào hành động trong tác vụ, có thể là: Chỉnh sửa, hoặc Chuyển vào thùng rác sau đó nhấn vào button Áp dụng để tiến hành thực hiện tác vụ.
 • (3) - Tìm kiếm bài viết, tính năng này rất hữu dụng khi số lượng bài viết lên tới vài ngàn, sẽ giúp bạn dễ dàng tìm kiếm bài viết mình muốn.
 • (4) - Đây là bộ lọc, bạn có thể sử dụng để lọc bài viết theo Ngày tháng, hoặc theo Chuyên mục.

Tùy chọn hiển thị

 • Click vào Tùy chọn hiển thị, sẽ mở ra một box, ở đây bạn có thể tùy chỉnh khu vực hiển thị:
  • Cột: bật tắt mục hiển thị.
  • Phân trang: chỉnh số lượng bài viết xuất hiện trong danh sách bên dưới.
  • Chế độ xem: xem danh sách hoặc xem nội dung tóm tắt hay không.
 • Bạn tự bật tắt hoặc thêm bớt, xong nhấn Áp dụng và coi lại khu vực hiển thị nhé.

Wordpress post

Tạo bài viết mới

 • Khi click vào Tạo bài viết mới sẽ dẫn tới giao diện tạo bài viết, sẽ được giới thiệu ở bài sau nhé.

Wordpress post