Wordpress user

 • Sau khi cài đặt hoàn thành Wordpress, bạn sẽ được giữ vai trò user cao nhất là quyền quản trị - Admin, với quyền này bạn có thể làm bất cứ gì liên quan tới nội dung trang web.
 • Ngoài Admin, Wordpress còn cung cấp một số quyền khác thuận lợi cho việc quản lý và phát triển nội dung trang web, cùng theo dõi bên dưới nhé.
 • Để cài đặt và quản lý các user, chúng ta thực hiện tại giao diện Admin: chọn Thành viên, hoặc liên kết trực tiếp bằng đường dẫn http://localhost:83/wp-admin/users.php

Wordpress user

Wordpress user

 • (1) - Nơi hiển thị tất cả các user đã được tạo, phần này bạn cần xem kỹ thông tin user, đặt biệt là Vai trò.
 • (2) - Tác vụ, dùng để Xóa user.
 • (3) - Thay đổi vai trò của user, click chọn user cần thay đổi > chọn vai trò cần đổi > click Thay đổi
  • Người quản lý (Administrator): có quyền sử dụng toàn bộ các tính năng có trong một website WordPress, bao gồm xóa các thành viên khác.
  • Biên tập viên (Editor): có quyền đăng bài viết lên website, quản lý các bài viết của thành viên khác.
  • Tác giả (Author): có quyền đăng bài viết lên website và quản lý các bài viết của họ.
  • Cộng tác viên (Contributor): có quyền viết bài nhưng không được phép đăng, chỉ có thể gửi để xét duyệt và chỉ quản lý bài viết của họ.
  • Thành viên đăng ký (Subscriber): chỉ được quyền quản lý thông tin cá nhân của mình.
 • (4) - Khi click vào Thêm mới sẽ dẫn chúng ta tới trang tạo mới thành viên, xem bên dưới nhé.

Tạo thành viên

Wordpress user

 • Ở giao diện này, bạn chỉ việc điền thông tin bình thường, chỉ cần quan tâm các trường được tô màu đỏ như hình trên là được:
  • Tên người dùngMật khẩu dùng để đăng nhập sau này.
  • Vai trò, đây là thông tin quan trọng, nếu chọn sai thì khả năng sẽ ảnh hưởng lớn sau này, do đó bạn cần cẩn thận.
 • Việc tạo thành viên được Wordpress cung cấp ở màn hình quản lý (Admin), nếu muốn người dùng tự đăng ký, thì bạn cần cài đặt ở màn hình Cài đặt.

Hồ sơ thành viên

 • Với mỗi thành viên, Wordpress cung cấp cho một màn hình dùng để chỉnh thông tin, hay cài đặt cá nhân, nội dung không quan trọng nên các bạn có thể tự tìm hiểu nhé:

Wordpress user