Quản lý bình luận Wordpress

Quản lý bình luận Wordpress

 • Wordpress cung cấp sẵn cho bạn tính năng bình luận, bạn chỉ việc sử dụng thôi. Bài này sẽ hướng dẫn bạn giao diện quản lý bình luận (comment list), và giới thiệu một số tính năng cần để quản lý bình luận.
 • Ở màn hình Admin, khi click vào mục Phản hồi:

Wordpress comment

 • Ta sẽ thấy nội dung sau:

Wordpress comment

Nơi hiển thị tất cả các bình luận

 • Bạn có thể tự trải nghiệm, tìm hiểu, hoặc tham khảo phần Học Web Chuẩn chia sẻ bên dưới.

Wordpress comment

 • (1) - Hiển thị thông tin bình luận gồm:
  • Tác giả tạo bình luận.
  • Bình luận nội dung của bình luận.
  • Trả lời cho phản hồi của bình luận nào.
  • Thời gian và trạng thái đăng bình luận.
 • (2) - Tác vụ, khi muốn thực hiện một hành động nào cho bình luận, ta sẽ click chọn checkbox bình luận tương ứng, và click vào hành động trong tác vụ, có thể là: Phản đối (không chấp nhận bình luận), Chấp nhận, Đánh dấu bình luận rác (spam) hoặc Chuyển vào thùng rác sau đó nhấn vào button Áp dụng để tiến hành thực hiện tác vụ.
 • (3) - Tìm kiếm bình luận, tính năng này rất hữu dụng khi số lượng bình luận lên tới vài ngàn, sẽ giúp bạn dễ dàng tìm kiếm bình luận mình muốn.
 • (4) - Đây là bộ lọc, bạn có thể sử dụng để lọc bình luận theo Bình luận hoặc Ping (bình luận được ghim) để tìm bình luận như mong muốn.

Tùy chọn hiển thị

 • Click vào Tùy chọn hiển thị, sẽ mở ra một box, ở đây bạn có thể tùy chỉnh khu vực hiển thị:
  • Cột: bật tắt mục hiển thị tương ứng.
  • Phân trang: chỉnh số lượng bình luận xuất hiện trong danh sách bên dưới.
 • Bạn tự bật tắt hoặc thêm bớt, xong nhấn Áp dụng và coi lại khu vực hiển thị nhé.

Wordpress comment