Hướng dẫn học CSS3

Học CSS3

CSS3 ra đời nhằm bổ sung thêm những thiếu sót của CSS, đối với CSS, nếu design có dạng đường viền bo tròn (border radius), box hoặc text có bóng đổ (shadow),... thì bạn cần sử dụng image thay thế, hoặc đối với các hiệu ứng chuyển động, ... thì bạn cần sử dụng javascript, tuy nhiên với CSS3 thì bạn hoàn toàn có thể làm được những điều này.

Sau khi nắm vững các bài học cơ bản về CSS, các bạn có thể học một số thuộc tính thường dùng của CSS3.

CSS3 có rất nhiều bộ chọnthuộc tính, nhưng sẽ có những bộ chọn và thuộc tính được sử dụng rất nhiều lần, nội dung bài học sẽ để cập tới những thuộc tính thường dùng, các bộ chọn và thuộc tính khác, các bạn có thể xem thể tại phần tham khảo CSS3.

Nội dung cần học

Bạn có thể tham khảo nhiều thuộc tính hơn tại CSS3.