Hướng dẫn học HTML

Học HTML

HTML là ngôn ngữ đánh dấu, thể hiện bằng các tag (gọi là thẻ), những thẻ này giúp cho trình duyệt đọc được nội dung, có thể là text, image, hay video, form ..., và sau đó trình duyệt sẽ hiển thị nội dung cho người dùng xem.

HTML có hơn 80 thẻ, mỗi thẻ có một nhiệm vụ riêng, tuy nhiên sẽ có những thẻ được sử dụng thường xuyên, bài học HTML này sẽ giúp các bạn biết được cách sử dụng các thẻ thường được dùng này.

Do công việc thực tế hiện nay sẽ là cách kết hợp giữa HTML/XHTML và HTML5, nên Học Web Chuẩn sẽ hướng dẫn cách code chung cho 2 phiên bản này, mục đích để các bạn có thể thực tế áp dụng cho công việc được.

Để cho dễ hình dung chúng ta sẽ chia các thẻ làm các nhóm sau:

  • Nhóm các thẻ block, các thẻ này dùng để sắp xếp bố cục cho trang web.
  • Nhóm các thẻ inline, là những thẻ cơ bản nhất, chỉ chứa được các thẻ inline cùng cấp hoặc text.

Bạn có thể tham khảo nhiều thẻ hơn tại Tag HTML / XHTMLTag HTML5.