Hướng dẫn học HTML

Học HTML

HTML là ngôn ngữ đánh dấu, thể hiện bằng các tag (gọi là thẻ), những thẻ này giúp cho trình duyệt đọc được nội dung, có thể là text, image, hay video, form ..., và sau đó trình duyệt sẽ hiển thị nội dung cho người dùng xem.

HTML có hơn 80 thẻ, mỗi thẻ có một nhiệm vụ riêng, tuy nhiên sẽ có những thẻ được sử dụng thường xuyên, bài học HTML này sẽ giúp các bạn biết được cách sử dụng các thẻ thường được dùng này.

Các thẻ của HTML4 và XHTML có cách sử dụng tương đương nhau, để cho dễ hình dung chúng ta sẽ chia chúng làm các nhóm sau:

  • Nhóm các thẻ block, các thẻ này dùng để sắp xếp bố cục cho trang web.
  • Nhóm các thẻ inline, là những thẻ cơ bản nhất, chỉ chứa được các thẻ inline cùng cấp hoặc text.

Bạn có thể tham khảo nhiều thẻ hơn tại Tag HTML / XHTML.