Hướng dẫn học ES6

ES6

Học Web Chuẩn sẽ giới thiệu với các bạn một số thay đổi của ES6 gần đây. Sẽ giúp bạn hiểu hơn khi bắt đầu học các thư viện hay JS Frameworks thịnh hành hiện nay.

Đây là phần nâng cao của Javascript, do đó để tránh mất thời gian, Học Web Chuẩn sẽ mặc định các bạn đã biết một số khái niệm về Javascript rồi nhé, sẽ tập trung vô nội dung mới của ES6 thôi.