Hướng dẫn học React.js

React.js

Hướng dẫn học React.js, nội dung bài học đơn giản, khoa học giúp bạn cài đặt, làm quen với các nội dung của React.js một cách nhanh chóng và dễ hiểu nhất.

Kiển thức về ES6

React sử dụng phiên bản Javascript - ES6, do đó chúng ta cũng cần biết qua về ES6.

Phần này sẽ giới thiệu cho các bạn ES6 là gì, những thay đổi trong ES6 so với các phiên bản trước.

Cài đặt và các khái niệm

Xử lý

Thao tác dữ liệu

React.js UI Components thông dụng