React.js api

 • Khi làm việc với React, chúng ta sẽ thường có nhu cầu liên kết dữ liệu như MySQL, MongoDB, ..., tuy nhiên bản thân React là một Javascript, chỉ thao tác ở phía client, việc liên kết sử lý dữ liệu là không thể. Để giải quyết vấn đề này, chúng ta sẽ liên kết dữ liệu với React thông qua API.
 • Bài học này sẽ giúp các bạn tạo API đơn giản với Express.
 • Các bước thực hiện như sau:

Cài đặt Express

 • Tất cả các lệnh sau đây sẽ thực hiện trên nền Node.js, do đó bạn cần cài đặt Node.js trước khi bắt đầu nhé.
 • Tạo thư mục ReactMySQLProject trong ổ đĩa D, mở cmd và di chuyển tới thư mục này bằng lệnh như bên dưới:
D:
cd ReactMySQLProject

React api Express

 • Thiết lập giá trị ban đầu bằng lệnh:
npm init -y

React api Express

 • Khi này, xem trong thư mục ReactMySQLProject sẽ thấy xuất hiện file package.json với các thông số như hình trên.
 • Tiếp theo ta cài Express theo lệnh sau:
npm install –save express

React api Express

 • Bên trong thư mục ReactMySQLProject khi này sẽ có dạng:

ReactMySQLProject

 • node_modules

  • ...
 • package.json package.json
 • package-lock.json package-lock.json

Tạo và gọi API đơn giản với Express

 • Ta tạo một file app.js bên trong thư mục ReactMySQLProject với nội dung sau:
const express = require('express');
const app = express();

app.get('/', (req, res) => res.send('Hello World!'));

app.listen(4000, () => console.log('App listening on port 4000'));
 • express = require('express') gọi thư viện Express.
 • app.get('/', (req, res) => res.send('Hello World!')); chính là một API đơn giản gọi nội dung Hello World.
 • app.listen(4000, () =>) dòng này quy định port cho ứng dụng.
 • Để thực thi đoạn code trên, ta dùng lệnh:
node app.js

React api Express

 • Với app.js là tên file chứa API.
 • Khi này mở trình duyệt và chạy đường dẫn sau http://localhost:4000, ta được kết quả sau:
Hello World!
 • Bên trong thư mục ReactMySQLProject khi này sẽ có dạng:

ReactMySQLProject

 • node_modules

  • ...
 • app.js app.js
 • package.json package.json
 • package-lock.json package-lock.json
 • Tới đây, ta đã hoàn thành việc cài đặt và chạy một API đơn giản với Express.
 • Bài học tiếp theo sẽ giúp các bạn tương tác một API với project React.