Hướng dẫn học

Bắt đầu học từ đâu?

Trước khi bắt đầu học thiết kế web, các bạn cần hiểu rõ mục tiêu của mình muốn đạt được là gì.
Thiết kế web chia ra nhiều hướng học khác nhau, một trong những hướng học phổ biển là: FRONT-END, BACK-END, FULLSTACK.

FRONT-END

Hướng đi FONT-END có hơi hướng thiên về thẫm mỹ, dành cho các bạn cẩn thận, kỹ tính, có khả năng nhìn nhận độ lệch tính bằng Pixel (tương đương 1 chấm), tất nhiên cũng cần khả năng xử lý logic, nhưng không đặt nặng như BACK-END, muốn theo hướng này bạn cần học:

Kỹ năng bắt buộc, đủ để làm việc

 • HTML, HTML5 - yêu cầu khá, giỏi.
 • CSS, CSS3 - yêu cầu khá, giỏi.
 • Photoshop - yêu cầu cơ bản, biết cắt hình.
 • Javascript (1 trong các Javascript framework: jQuery, React.js, Vue.js, AngularJS, ...) - yêu cầu khá trở lên.

Kỹ năng có sẽ tốt, nhiều cơ hội nghề nghiệp

 • Javascript, Javascript frameworks, một số công ty chỉ tuyển giỏi Javascript để viết những ứng dụng khó, hoặc viết game, nên những ai giỏi Javascript thì con đường nghề nghiệp cũng mở rộng hơn.
 • Webpack
 • SCSS
 • SEO.
 • UI & UX (User Interface & User Experiment).
 • Công cụ quản lý source code (Git, SVN, ...).
 • ...
 • HTML/XHTML

  Hướng dẫn một số tag HTML/XHTML thông dụng, giúp bạn sử dụng các tag đúng chuẩn hơn, hiểu rõ ý nghĩa của từng tag sẽ giúp bạn sử dụng hiệu quả hơn.

 • CSS

  Hướng dẫn một số thuộc tính thường dùng của CSS, giúp bạn bước đầu làm quen với điều khiển layout bằng CSS như thế nào.

 • CSS3

  Một số thuộc tính mới ra đời, đáp ứng nhu cầu sử dụng mà phiên bản CSS trước chưa có: dạng đường viền bo tròn (border radius), box hoặc text có bóng đổ (shadow),..., các hiệu ứng chuyển động, ...

 • Responsive

  Bài học responsive giúp bạn xử lý giao diện linh hoạt giữa các chiều rộng màn hình khác nhau.

 • React.js

  React.js, một trong những thư viện Javascript được ưa chuộng hàng đầu hiện nay, bài học này giúp bạn cài đặt, làm quen với các nội dung của React.js một cách nhanh chóng và dễ hiểu nhất.

 • jQuery

  Bài học jQuery giúp bạn biết được một số bộ chọn và hàm thường dùng, tạo nền tảng để học dễ hơn sau này.

 • Webpack

  Hướng dẫn cài đặt, cấu hình xử lý: minify CSS, minify Javascrip, tự động dọn dẹp folder, làm gọn file HTML, compile tự động file SCSS, tạo project React.js, ...

 • SCSS

  Cài đặt, thiết lập để biên dịch từ SCSS sang CSS một cách tự động, hướng dẫn các bài học liên quan tới SCSS một cách đơn giản, dễ hiểu.

BACK-END

Hướng đi BACK-END dành cho những bạn có khả năng xử lý tốt, có khả năng về lập trình tốt, hướng đi này cũng rẻ nhánh thành nhiều hướng đi khác nhau:

Các hướng có thể theo:

 • PHP, PHP Framework (Laravel, CodeIgniter, Yii, CakePHP, ...)
 • PHP, PHP CMS (Wordpress, Joomla, Drupal, ...)
 • Ngôn ngữ khác: Python, Ruby All Rail, NodeJS, ASP.NET, ...

Kỹ năng chung cho PHP Framework & PHP CMS:

 • PHP - Yêu cầu khá, giỏi.
 • Một trong các cơ sở dữ liệu: MySQL, SQL Server, NoSQL (MongoDB, Apache Cassandra, Redis, ... ), ...
 • Javascript (Javascript framework: jQuery, React.js, Vue.js, AngularJS, ...) - Cần khá sẽ hỗ trợ tốt công việc, nếu không biết thì đôi lúc sẽ mất nhiều thời gian để xử lý, và đôi lúc không thể xử lý.
 • AJAX - Yêu cầu khá trở lên.
 • JSON - Yêu cầu khá trở lên.

Kỹ năng có sẽ tốt, nhiều cơ hội nghề nghiệp

 • HTML, HTML5 - Biết sẽ hỗ trợ tốt cho công việc.
 • Webpack
 • Linux/CentOS - Biết sẽ hỗ trợ tốt cho công việc.
 • AWS, GCP, Cloudflare
 • ...
 • PHP

  Hướng dẫn học PHP giúp cho những ai lần đầu tiếp xúc với PHP có thể nắm được những vấn đề cơ bản nhất.

 • Laravel

  Hướng dẫn học Laravel sẽ cho bạn làm quen với những khái niệm có trong Laravel, có nền tảng để học những kiến thức khác.

 • React.js

  React.js, một trong những thư viện Javascript được ưa chuộng hàng đầu hiện nay, bài học này giúp bạn cài đặt, làm quen với các nội dung của React.js một cách nhanh chóng và dễ hiểu nhất.

 • jQuery

  Bài học jQuery giúp bạn biết được một số bộ chọn và hàm thường dùng, tạo nền tảng để học dễ hơn sau này.

 • Webpack

  Hướng dẫn cài đặt, cấu hình xử lý: minify CSS, minify Javascrip, tự động dọn dẹp folder, làm gọn file HTML, compile tự động file SCSS, tạo project React.js, ...

FULLSTACK

Dành cho những bạn muốn làm tất cả những công việc liên quan tới thiết kế web, kỹ năng cần học sẽ liên quan đến cả FRONT-END và BACK-END.