Giới thiệu PHP

PHP là gì?

 • PHP viết tắt của từ Hypertext Preprocessor.
 • Là một ngôn ngữ lập trình kịch bản (script) mã nguồn mở, cộng đồng phát triển mạnh mẽ, có thể hỗ trợ nhanh chóng chỉ vài thao tác search đơn giản.
 • Chủ yếu được dùng để phát triển các ứng dụng viết cho máy chủ, dùng cho mục đích tổng quát. Đặc biệt thích hợp cho phát triển web và có thể được nhúng vào HTML.
 • Do được tối ưu hóa cho các ứng dụng web, tốc độ nhanh, nhỏ gọn, cú pháp giống C và Java, dễ học và thời gian xây dựng sản phẩm tương đối ngắn hơn so với các ngôn ngữ khác nên PHP đã nhanh chóng trở thành một ngôn ngữ lập trình web phổ biến nhất thế giới.

Tại sao lại chọn PHP

 • PHP chạy trên nhiều nền tảng khác nhau: Windows, Linux, Unix, Mac OS X, Android, ...
 • PHP tương thích với hầu như tất cả các máy chủ sử dụng hiện nay: Apache, IIS, ...
 • PHP Hỗ trợ rất nhiều cơ sở dữ liệu: MySQL, MS SQL server, Redis, MongoDB, Oracle, ...
 • PHP là mã nguồn mở, download miễn phí.
 • PHP có cộng đồng mạnh mẽ, có rất nhiều tài liệu để học.
 • PHP dễ tìm hiểu.
 • PHP chạy hiệu quả ở phía máy chủ.