Vòng lặp while

Vòng lặp while

 • Vòng lặp while thực thi một đoạn code không xác định số lần lặp, miễn sao điều kiện còn đúng là còn lặp.
 • Đối với vòng lặp này việc xác định điều kiện là quan trọng, vì nếu xác định không chính xác sẽ dễ rơi vào tình trạng lặp vô thời hạn.

Cấu trúc

<?php
while (điều kiện đúng) {
  Code được thực thi;
}
?>

Ví dụ

<?php
$a = 1;
while ($a < 5) {
  echo $a."<br>";
  $a++;
}
?>
1
2
3
4

Ta thấy trong mỗi lần lặp thì biến $a sẽ được xuất ra màn hình và được cộng thêm 1 giá trị, cho đến khi biến $a thoát khỏi điều kiện $a < 5 thì dừng lại.

Vòng lặp while nhiều điều kiện

Kết hợp các điều kiện với toán tử so sánh ta sẽ được nhiều điều kiện hơn cho vòng lặp while.

Ví dụ

<?php
$a = 1;
$b = 5;
while ($a < 5 || $b > 3) {
  echo $a." và $b<br>";
  $a++;
  $b--;
}
?>
1 và 5
2 và 4
3 và 3
4 và 2

Ta thấy điều kiện lặp sẽ dừng lại khi $a < 5 hoặc $b > 3, chỉ cần 1 điều kiện đúng thì biểu thức bên dưới vẫn được thực thi.

Đóng và mở phạm vi vòng lặp while

Đây là cách viết ký hiệu cho dòng lệnh dễ kiểm soát hơn, dễ phân biệt được đóng và mở của câu lệnh while khi dòng code dài, tránh nhầm lẫn với đóng của các câu lệnh khác.

Ví dụ

<?php
$a = 1;
while ($a < 5) :
  echo $a."<br>";
  $a++;
endwhile
?>
1
2
3
4