Cài đặt PHP

Cài đặt PHP

Việc cài đặt PHP trên nền Windows sẽ mất rất nhiều thời gian, nhất là đối với những bạn chưa rành về cài đặt, cấu hình, ...

Để giúp giảm thời gian, Học Web Chuẩn đề nghị các bạn sử dụng XAMPP.

Sử dụng XAMPP

Giới thiệu các bạn bộ cài đặt XAMPP, bộ này tích hợp khá đầy đủ những gì bạn cần: Apache, MariaDB (đây là phiên bản CSDL thay thế cho MySQL, cách sử dụng không thay đổi nhiều so với MySQL), PHP, Perl.

  • Đơn giản dễ cấu hình.
  • Tạo nhiều VirtualHost cùng lúc đơn giản.
  • Tương thích với nhiều nền tảng khác nhau: Windows, Linux, Unix, Mac OS X,...
  • Quan trọng là nó miễn phí.

Download

Lựa chọn phiên bản phù hợp và download trực tiếp từ trang chính của Xampp: https://www.apachefriends.org/download.html

Bạn có thể sử dụng phiên bản download 32 bit cho Window 64 bit cũng được (sử dụng chưa thấy vấn đề, và chưa thấy bản dành cho 64 bit).

Cài đặt

Cách cài đặt và cấu hình Xampp bạn có thể giữ mặc dịnh tất cả và bấm Next để cài đặt, hoặc bạn có thể xem cài đặt chi tiết tại Các bước cài đặt và cấu hình Xampp