Tạo project laravel đầu tiên

Chuẩn bị cho project laravel

Trước khi bắt đầu tạo một project Laravel (phiên bản 5.7), bạn cần phải chuẩn bị các yêu cầu sau:

 • PHP >= 7.1.3
 • OpenSSL PHP Extension
 • PDO PHP Extension
 • Mbstring PHP Extension
 • Tokenizer PHP Extension
 • XML PHP Extension
 • Ctype PHP Extension
 • JSON PHP Extension
 • BCMath PHP Extension

Tất cả đã có trong bộ cài Xampp, xem hướng dẫn cài đặt Xampp.

Do Laravel sử dụng Composer để quản lý các phụ thuộc, nên cũng cần cài Composer

Tạo project từ lệnh Composer

 • Thao tác lệnh Composer bằng cmd, mở cửa sổ cmd bằng cách nhấn tổ hợp phìm "window + R", gõ "cmd", nhấn "Ok" để mở cửa số cmd Window.

Tạo project Laravel đầu tiên.

 • Cửa sổ làm việc cmd:

Tạo project Laravel đầu tiên.

 • Mặc định của Xampp để chạy được project PHP là cần đặt trong thư mục C:\xampp\htdocs, do đó cần thao tác trong thư mục này, để trỏ tới thư mục này, ta gõ lệnh sau và enter:
cd C:\xampp\htdocs

Tạo project Laravel đầu tiên.

 • Tạo project Laravel với tên là myproject bằng lệnh:
composer create-project laravel/laravel myproject

Tạo project Laravel đầu tiên.

 • Màn hình sau đây là kết quả tạo project Laravel thành công:

Tạo project Laravel đầu tiên.

 • Kiểm tra trong thư mục C:\xampp\htdocs xem có "myproject" được tạo chưa, nếu mở thư mục "myproject" mà có các file sau đây là thành công:

Tạo project Laravel đầu tiên.

 • Nếu bạn đã Cấu hình Virtual Host để chạy được myproject rồi thì khi gõ trình duyệt http://localhost:82/public/ thì bạn sẽ xem được giao diện này:

Tạo project Laravel đầu tiên.

Muốn chuyển path từ http://localhost:82/public/ thành http://localhost:82/ ta làm như sau:

 • Copy file .htaccess từ /public/ ra ngoài thư mục gốc /.htaccess
 • Đổi tên file server.php thành index.php
 • Xong! Giờ thì chạy lại đường dẫn http://localhost:82/ sẽ thấy màn hình ban đầu của Laravel.

Tới đây là ổn rồi, khám phá Laravel thôi ^^