Authentication

Authentication là gì?

 • Bạn muốn tạo trang user đăng ký, đăng nhập, ..., Laravel đã có xây dựng sẵn tính năng này, chúng ta chỉ việc học cách sử dụng thôi.
 • Việc bạn làm đơn giản chỉ là thực thi lệnh chạy database user và kích hoạt tính năng auth.
 • Nội dung bài học chỉ hướng dẫn cách tạo Auth đơn giản, chi tiết khác thì bạn có thể xem trực tiếp tại trang chính Auth của Laravel nhe.

Add dữ liệu user vào Database

 • Trước tiên ta cần tạo database user, database user đã được tạo sẵn tại thư mục /database/migrations/ với 2 file Migration:
  • yyyy_mm_dd_xxxxxx_create_users_table.php
  • yyyy_mm_dd_xxxxxx_create_password_resets_table.php
 • Để auth hoạt động, chúng ta cần kết nối với cơ sở dữ liệu, nếu chưa biết cách kết nối thì bạn xem phần Kết nối database.
 • Thực thi lệnh artisan để add database user từ 2 bảng trên vào database:
php artisan migrate
 • Nếu kết quả giống như hình bên dưới đây, thì bạn đã tạo thành công database cho user:

Tạo một auth

 • Kiểm tra lại trong PhpMyAdmin sẽ thấy các bảng dữ liệu liên quan đến user:

Tạo một auth

Kích hoạt tính năng Authentication

 • Việc kích hoạt tính năng Authentication vô cùng đơn giản, chỉ bằng việc chạy lệnh sau:
php artisan make:auth
 • Nếu kết quả giống như hình bên dưới đây, thì bạn đã tạo kích hoạt thành công Authentication.

Tạo một auth

 • Kiểm tra trong thư mục /resources/views/ sẽ thấy thư mục auth vừa được tạo, chứa các files: login.blade.php, register.blade.php, verify.blade.php và thư mục passwords.
 • Tới đây ta có thể sử dụng các trang đăng ký, đăng nhập, thay đổi password:
 • Click vào đăng ký để đăng ký user, sau đó đăng nhập để xem tính năng Authentication hoạt động như thế nào nhé.