Cài đặt Composer

Composer là gì?

Làm việc với Laravel bạn sẽ cần Composer, nôm na Composer là công cụ quản lý các thư viện của PHP, bạn cần cài đặt trước khi sử dụng.

Download Composer

Download trực tiếp từ trang chính: https://getcomposer.org/download/

Do trong phạm vi bài hướng dẫn, composer sẽ được sử dụng cùng với Xampp, nên các bạn lựa chọn download file về cài đặt nhe.

Trường hợp các bạn không sử dụng chung với Xampp (ví dụ tự cài đặt từ VPS, Vagrant, ...), thì có thể chọn cách cài đặt bằng Command-line.

Cài đặt Composer

Double click vào file vừa download, tiến hành cài đặt theo hình bên dưới.

  • Click "Next" để tiến hành cài đặt.
  • Lưu ý: Trong quá trình cài đặt, nếu có xuất hiện lỗi nào đó thì có thể bỏ qua bằng cách click "Next" để tiếp tục cài.

Cài đặt và cấu hình Composer

  • Giữ mặt định để chọn folder cài đặt và tiếp tục click "Next".

Cài đặt và cấu hình Composer

  • Chọn khu vực chứa file chạy PHP và tiếp tục Click "Next".

Cài đặt và cấu hình Composer

  • Phần setting Proxy bỏ trống và tiếp tục Click "Next".

Cài đặt và cấu hình Composer

  • Xem lại lựa chọn lần cuối trước khi Click "Install" để tiến hành cài đặt.

Cài đặt và cấu hình Composer

  • Bảng thông tin hướng dẫn, Click "Next".

Cài đặt và cấu hình Composer

  • Tới đây là kết thúc quá trình cài đặt, Click "Finish" để kết thúc.

Cài đặt và cấu hình Composer