Wordpress cài đặt

Wordpress cài đặt

Cài đặt tổng quan

Wordpress general setting

Wordpress general setting

 • Tại màn hình này, hầu như thông tin nào cũng quan trọng, tuy nhiên bạn cần cẩn thận các mục:
  • Thành viên: bạn có thật sự muốn việc đăng ký thành viên là ai cũng có thể đăng ký được hay không.
  • Vai trò của thành viên: Nếu bạn thực hiện phân quyền sai, thì nguy cơ có thể xảy ra là user đăng ký sẽ được quản trị, có thể thay đổi bất kỳ thông tin nào của trang web.
 • Thiết lập định dạng ngày tháng, giờ giấc, sẽ là định dạng chung cho trang web của bạn.

Cài đặt bài viết

Wordpress post setting

Wordpress post setting

 • Phần cài đặt cho bài viết này, bạn cần chú ý tới Định dạng bài viết mặc định, giao diện sẽ theo dạng nào phù hợp với loại bài viết của bạn.

Cài đặt hiển thị bài viết

Wordpress read setting

Wordpress read setting

 • Ở màn hình này, bạn có thể thiết lập nội dung trang hiển thị bài viết:
  • Hiển thị nhiều nhất: Khi danh sách bài viết nhiều hơn số này, thì sẽ được chia ra làm trang tiếp theo (phân trang).
  • Số bài viết trong RSS Feed: Giới hạn bài viết trong RSS (Chia sẻ nội dung cho người dùng, có thể chọn nội dung đầy đủ hay tóm tắt).
  • Bạn cũng có thể lựa chọn có cho phép tương tác với công cụ tìm kiếm hay không.

Cài đặt thảo luận

Wordpress commnet setting

Wordpress commnet setting

 • Tính năng cài đặt này rất chi tiết, bạn có thể tự tìm hiểu nhé.

Cài đặt thư viện

Wordpress library setting

Wordpress library setting

 • Bạn có thể cài đặt tùy chỉnh kích thước ảnh.

Cài đặt đường dẫn tĩnh

Wordpress path setting

Wordpress path setting

 • Có rất nhiều tùy chỉnh cho đường dẫn có sẵn, tùy vào mục đích, nhưng thường dùng nhất là phần Tùy chỉnh, với tham số: /%category%/%postname%/

Cài đặt quyền riêng tư

Wordpress privacy setting

Wordpress privacy setting

 • Với cài đặt này, bạn có thể sử dụng Chính sách bảo mật, Liên hệ, có sẵn của Wordpress, hoặc có thể thay đổi nội dung sẵn có.