Wordpress library

 • Wordpress library, đây là nơi tải lên (upload) và lưu trữ file: hình ảnh, video, audio, doc, pdf, ...
 • Nội dung các file này được sử dụng cho bài viết, page, ...
 • Ở màn hình Admin, khi click vào mục Thư viện:

Wordpress library

 • Ta sẽ thấy nội dung sau:

Wordpress library

 • (1) Click để upload file.
 • (2) Xem file dạng lưới hay danh sách.
 • (3) Bộ lọc theo định dạng file hay theo ngày tháng upload.
 • (4) Chọn nhiều file để xử lý cùng lúc, ví dụ xóa cùng lúc.
 • (5) Tìm kiếm file đã upload.

Chỉnh sửa thông tin file đã upload

 • Sau khi file đã upload lên, ta có thể chỉnh sửa, xem thông tin, thêm nội dung cho file, bằng cách click vào file cần chỉnh, khi đó sẽ xuất hiện nội dung chỉnh sửa như bên dưới.

Wordpress library

 • Văn bản thay thế - khi hình ảnh vì một lý do nào đó không hiển thị, thì văn bản này sẽ thay thế cho hình ảnh.
 • Tiêu đề - Đây là tiêu đề cho file, file có thể dùng tiêu đề hoặc không, ví dụ dùng trong trình diễn ảnh.
 • Chú thích - Nội dung chú thích cho file.
 • Mô tả - Mô tả cho file, nội dung này có thể hiển thị hoặc không, ví dụ dùng trong trình diễn ảnh.
 • Sao chép liên kết - liên kết này có thể dùng để hiển thị hình ảnh, nếu bạn sử dụng tạo bài viết hoặc page bằng HTML/CSS.
 • Xóa vĩnh viễn - Cẩn thận, vì khi xóa sẽ không phục hồi được.

Chỉnh sửa hình ảnh đã upload

 • Ở màn hình chỉnh sửa thông tin, click vào Sửa ảnh, sẽ mở ra một box dành cho việc chỉnh sửa ảnh.

Wordpress library

 • Bạn có thể lật, xoay, thay đổi kích thước, thay đổi kích thước theo tỷ lệ, ..., bạn tự khám phá nhé.