Cấu trúc Wordpress

Cấu trúc Wordpress

 • Bài học này sẽ giúp bạn hiểu rõ cấu trúc Wordpress, những file nào sẽ thao tác chính, những file nào không nên thay đổi hay chỉnh sửa.
 • Hiểu rõ về cấu trúc Wordpress sẽ giúp bạn tiết kiệm khá nhiều thời gian, thay vì mày mò từng file để biết nó là gì.

Cấu trúc Wordpress

wp-project

 • wp-admin

  • ...
 • wp-content

  • languages

   • ...
  • plugins

   • akismet

    • ...
   • hello.php hello.php
   • index.php index.php
  • themes

   • twentynineteen

    • ...
   • twentyseventeen

    • ...
   • twentysixteen

    • ...
   • index.php index.php
  • uploads

   • ...
  • index.php index.php
 • wp-includes

  • ...
 • .htaccess .htaccess
 • index.php index.php
 • license.txt license.txt
 • readme.html readme.html
 • wp-activate.php wp-activate.php
 • wp-blog-header.php wp-blog-header.php
 • wp-comments-post.php wp-comments-post.php
 • wp-config.php wp-config.php
 • wp-config-sample.php wp-config-sample.php
 • wp-cron.php wp-cron.php
 • wp-links-opml.php wp-links-opml.php
 • wp-load.php wp-load.php
 • wp-login.php wp-login.php
 • wp-mail.php wp-mail.php
 • wp-settings.php wp-settings.php
 • wp-signup.php wp-signup.php
 • wp-trackback.php wp-trackback.php
 • xmlrpc.php xmlrpc.php
 • Cấu trúc bên trên là toàn bộ file có trong gói download của Wordpress.
  • Màu xanh là nội dung chúng ta có thể chỉnh sửa, thêm bớt, xóa,... mà không ảnh hưởng nội dung bên trong Wordpress (có quậy nát thì chỉ hư phần mình đã ... phá thôi ^^).
  • Màu đỏ là phần nội dung các bạn chỉ được thay đổi, khi các bạn đã thực sự hiểu rõ việc mình thay đổi sẽ ảnh hưởng tới cái gì, và quan trọng là khả năng sau này cập nhật phiên bản Wordpress mới, các bạn có kiểm soát được các file này hay không, cần cẩn thận nếu có thay đổi.
  • Các file còn lại, không nên thay đổi, vì nếu thay đổi thì khả năng ảnh hưởng tới core của Wordpress rất lớn, sau này việc cập nhật phiên bản mới sẽ rất khó khăn.
Nội dung Giải thích
/wp-admin/ Thư mục chứa các file liên quan đến toàn bộ trang quản lý của Wordpress, không nên thay đổi gì trong thư mục này.
/wp-content/languages/ Thư mục chứa các file liên quan đến ngôn ngữ của Wordpress, không nên thay đổi gì trong thư mục này.
/wp-content/plugins/ Thư mục chứa các plugin đã được cài đặt, bạn cũng có thể download và copy file vào thẳng thư mục này, sau đó kích hoạt ở màn hình quản lý cũng có thể sử dụng plugin được, hoặc có thể xóa những plugin thừa không cần thiết từ đây.
/wp-content/themes/ Thư mục chứa tất cả các themes đã được thêm, bạn cũng có thể copy theme vào thư mục này, sau đó kích hoạt ở màn hình quản lý theme. Mặc định Wordpress sẽ có 3 themes mẫu.
/wp-content/upload/ Thư mục này chưa tất cả các file được upload từ trang quản lý Wordpress, nên sử dụng cấu trúc mặc định, tránh chỉnh tên folder không cần thiết.
/wp-includes/ Thư mục này chứa các chức năng của Wordpress, tuyệt đối không nên thay đổi gì trong thư mục này, nếu bạn không thực sự hiểu rõ nó, độ ảnh hưởng của nó rất lớn.
.htaccess File này được tạo ra khi bạn cài đặt Đường dẫn tĩnh từ màn hình admin, tùy vào điều kiện mà bạn có thể thêm nội dung cho file này, tất nhiên bạn chỉ chỉnh sửa khi bạn hiểu rõ nó là gì.
index.php File cần thiết để gọi nội dung Wordpress. Không nên thay đổi nội dung này.
license.txt File tuyên bố về license của Wordpress, cho bạn biết bạn có quyền sử dụng là gì, ... Không nên thay đổi nội dung này.
readme.html File hướng dẫn sử dụng ban đầu. Không nên thay đổi nội dung này.
wp-activate.php File dung để xác nhận qua email khi user đăng ký hoặc đăng nhập, hoặc quên mật khẩu, ... Không nên thay đổi nội dung này.
wp-blog-header.php File này dùng để load thư viện và theme của Wordpress. Không nên thay đổi nội dung này.
wp-comments-post.php File này dùng để xử lý bình luận, Không nên thay đổi nội dung này, nếu cần chỉnh bình luận thì sử dụng plugin.
wp-config.php File này dùng để thiết lập cài đặt cho Wordpress, bạn chỉ thay đổi khi thật sự hiểu rõ nó là gì.
wp-config-sample.php File này là file mẫu của wp-config.php, sau khi cài đặt xong Wordpress thì xóa file này cũng không ảnh hưởng.
wp-cron.php File này dành để điều khiển những công việc mang tính lịch trình, thay thế cho crontab setting trong server. Không nên thay đổi nội dung này.
wp-links-opml.php Khi sử dụng export trong trang quản lý, các liên kết sẽ không được export, do đó file này sẽ dùng cho việc xử lý export các liên kết đó, các liên kết này sẽ được thể hiện dưới dạng cấu trúc XML. Không nên thay đổi nội dung này.
wp-load.php File này dùng liên kết, điều hướng để load các nội dung Wordpress khi được yêu cầu. Không nên thay đổi nội dung này.
wp-login.php File này dùng để hiển thị và xử lý nội dung đăng nhập. Không nên thay đổi nội dung này.
wp-mail.php File này xử lý nhận tin nhắn từ hộp thư của người dùng để hiển thị dưới dạng post. bạn chỉ nên chỉnh sửa hay thay đổi khi bạn hiểu rõ nó là gì.
wp-settings.php Cài đặt và cấu hình chung cho Wordpress, bạn chỉ nên chỉnh sửa hay thay đổi khi bạn hiểu rõ nó là gì.
wp-signup.php File này dùng để hiển thị và xử lý nội dung đăng ký. Không nên thay đổi nội dung này.
wp-trackback.php Xử lý trackback (trackback cho phép một trang web thông báo cho người khác về một bản cập nhật nội dung mới) và pingpack (yêu cầu thông báo khi ai đó liên kết với một trong các tài liệu của trang web, giúp theo dõi xem ai đang liên kết hoặc tham khảo các bài viết).
xmlrpc.php File này giúp Wordpress giao tiếp với các hệ thống/thiết bị bên ngoài, ví dụ như dùng điện thoại để chỉnh sửa, theo dõi, ...