PIE – Background gradient

PieTags | Gửi bình luận

background gradient là một thuộc tính của CSS3, thuộc tính này không được hỗ trợ trong các trình duyệt IE6,7,8. Sử dụng PIE, ta có thể tạo background gradient cho các trình duyệt IE có phiên bản thấp.

Chi tiết

PIE – radius

PieTags | Gửi bình luận

Đối với một số trình duyệt IE6,7,8. Chúng ta không thể sử dụng thuộc tính border-radius như những trình duyệt khác, mà phải sử dụng plugin thay thế, ở đây ta dùng PIE.

Chi tiết