htaccess redirect 301 và 302

htaccess - redirect 301 và 302

  • Từ cách đối xử của trình duyệt mà ta phân biệt redirect làm 2 loại là 301 và 302.
  • 2 số 301 và 302 là mã báo lỗi tương ứng của trình duyệt.
  • Tùy vào nhu cầu mà ta sẽ sử dụng mã redirect cho chính xác, xem nội dung bên dưới để hiểu rõ hơn nhé.

htaccess - redirect 301

  • Redirect 301: redirect vĩnh viễn, tức là khi thay đổi ta sẽ bỏ và không dùng lại đường dẫn cũ.
  • Dùng trong trường hợp như thay đổi đường dẫn mới, chuyển domain mới, chuyển trang thành sub-domain, ...
Redirect 301 /inquiry.php /contact.php

htaccess - redirect 302

  • Redirect 302: redirect tạm thời, tức là khả năng sau này sẽ sử dụng lại đường dẫn cũ
  • Dùng trong trường hợp trang đang bảo trì, sử dụng trang mới trong thời gian ngắn, ...
Redirect 302 /event.php /maintenance.php