htaccess redirect

htaccess redirect

  • Chuyển hướng đường dẫn (redirect), redirect được sử dụng khi URL của trang web hay liên kết nào đó được thay đổi, hoặc thậm chí là domain được thay đổi, khi này sẽ giúp trình duyệt hoặc người dùng có thể xem nội dung từ đường dẫn mới, việc này rất quan trọng trong SEO.
  • Redirect cũng được sử dụng để viết lại đường dẫn cho thân thiện hơn.
  • Để chuyển hướng đường dẫn, ta sử dụng cấu trúc sau đây:
Redirect 301 đường_dẫn_cũ đường_dẫn_mới

Ví dụ:

Redirect 301 /inquiry.php /contact.php
  • Nội dung trên có nghĩa là khi người dùng truy cập vào /inquiry.php sẽ tự động chuyển hướng sang /contact.php.

htaccess - redirect folder cũ sang folder mới

  • Rất dễ gặp trường hợp thay đổi tên folder, khi này việc redirect để dẫn người dùng truy cập đường dẫn cũ sang đường dẫn mới là khó tránh khỏi, ta thực hiện như sau:
Redirect 301 /folder_cũ /folder_mới

htaccess - redirect sub-domain

  • Trường hợp khi nội dung phát triển nhiều, hoặc muốn tách riêng biệt một sub-domain từ nội dung đang có, thì nhu cầu chuyển hướng đường dẫn là khó tránh khỏi, ta có thể làm như sau:
Redirect 301 /blog.php https://blog.hocwebchuan.com
  • Nội dung trên có nghĩa là khi người dùng truy cập vào /blog.php sẽ tự động chuyển hướng sang https://blog.hocwebchuan.com.

htaccess - redirect thay đổi domain

  • Khi thay đổi sang tên miền mới (domain mới), để giữ chân người dùng, chúng ta thường cho họ biết domain mới, hoặc sẽ tự chuyển hướng nếu người dùng sử dụng trang web cũ, dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện việc đó (chú ý là file .htaccess này được đặt ở thư mục gốc của trang web cũ).
Redirect 301 / http://newurl.com
  • Tất cả truy cập từ đường dẫn cũ sẽ được chuyển hướng sang đường dẫn mới.