htaccess là gì

 • htaccess là file dùng để thay đổi cấu hình trên các máy chủ (web server) chạy Apache, từ htaccess là viết tắt của hypertext access - siêu truy cập văn bản, cái tên thôi cũng đủ biết năng lực của htaccess ảnh hưởng lớn tới cỡ nào rồi.
 • Với file .htaccess chúng ta có thể bật hoặc tắt các tính năng mà máy chủ chạy Apache cung cấp, một số tính năng này có thể là: chuyển hướng URL, rút ngắn URL, kiểm soát truy cập (cho phép hay ngăn chặn, ...), ...
 • .htaccess không phải là định dạng file mà là một tên file hoàn chỉnh, bạn không được quyền thay đổi (thật ra có thể thay đổi được với điều kiện cần khai báo lại tên).
 • File này sẽ có phạm vi ảnh hưởng với toàn bộ file/thư mục bên trong thư mục chứa nó, nó sẽ không có tác dụng với những thư mục bên ngoài (thật ra vẫn có thể ảnh hưởng được, trong trường hợp bạn khai báo lại thư mục ảnh hưởng).
 • Bạn có thể tạo file này bằng cách sử dụng các công cụ editor sau đó save lại với tên file .htaccess, lưu ý là Microsoft Notepad không tạo được (ít ra tới thời điểm viết bài này là chưa tạo được).
 • Cẩn thận khi thay đổi nội dung file .htaccess, vì nếu sai rule hay sai cấu trúc sẽ dễ dẫn tới ảnh hưởng toàn bộ trang web, hoặc báo lỗi.
 • Lưu ý về cache trình duyệt khi thao tác với .htaccess, nếu bạn chỉnh code mà nội dung không thấy được cập nhật mới, thì bạn nên clear cache hoặc test bằng trình duyệt khác, hoặc trình duyệt ẩn danh.

Ví dụ về .htaccess

Dưới đây là một ví dụ về file .htaccess:

order allow,deny
deny from 119.222.23.44
allow from all
 • Đoạn code trên có nghĩa là:
  • order allow,deny: thực thi các lệnh cho phép (allow) trước, sau đó thực thi lệnh từ chối sau (deny).
  • deny from 119.222.23.44: từ chối truy cập của IP 119.222.23.44, lệnh này được thực thi sau lệnh allow.
  • allow from all: cho phép tất cả truy cập, lệnh này chạy trước lệnh deny.
 • Từ đó ta có thể hiểu, đoạn code trên sẽ cho phép tất cả truy cập, ngoại trừ truy cập từ IP 119.222.23.44.