Học web chuẩn

Bài tập CSS cơ bản

Bài tập 6: Thực hiện code CSS theo nội dung design dưới đây.

Tham khảo cấu trúc ở bài tập HTML

Bài tập CSS cơ bản

Hướng dẫn

 • Nội dung gồm <hx>, và một danh sách 4 items chứa image.
 • Cách xử lý line bên dưới của <hx> hơi phức tạp, các bạn có thể sử dụng background image, cho nằm bên dưới cũng được, ở phần hướng dẫn giải, Học Web Chuẩn sử dụng phương pháp phực tạp hơn, nhưng mang lại hiệu quả nhiều hơn, và có thể tái sử dụng được ở nhiều nơi khác nhau: phương pháp dùng :after tạo line bên dưới, bên trên sử dụng background-color để che phần line.
 • Đối với list image, ta dùng float và xử lý clearfix là giải quyết được.

Công thức chung

 • Bài giải này dựa trên bài học CSS3, do đó các bạn cần nắm vững kiến thức về CSSCSS3 để hiểu rõ về bài giải này.
 • Đối với các tag có class, thì sẽ sử dụng tên .class để viết CSS, tránh viết dạng tag.class, việc này sẽ giúp code không ảnh hưởng nếu tag có thay đổi.
 • Thứ tự ưu tiên viết CSS (tham khảo):
  • Từ trên xuống dưới.
  • Sắp xếp cho đúng tương đối vị trí các thành phần bao ngoài, vd: .class-ông .class-cha .class-con.
  • Định dạng, sắp xếp vị trí của từng thành phần, sau đó mới trang trí cho các thành phần bên trong.
  • Chỉnh lại cho chính xác vị trí của các thành phần bên ngoài và bên trong.
 • Một số thuộc tính kết hợp hiệu quả:
  • margin: 0 auto;width: 600px;: dịch chuyển toàn bộ thành phần canh giữa, nhưng không ảnh hưởng các thành phần con bên trong.
  • line-height: 60px;height: 60px;: nếu cùng giá trị, sẽ giúp cho thành phần bên trong canh giữa theo chiều dọc.
  • max-width: 300px;width: 90%;: thường dùng cho image lớn hoặc các khối lớn, gặp nhiều trong responsive; Khi màn hình có chiều rộng nhỏ, thì thành phần sẽ theo phần trăm là width, ngược lại khi màn hỉnh có chiều rộng lớn, thì thành phần có chiều rộng lớn nhất sẽ theo pixcel là max-width.
  • min-width: 200px;padding: 0 20px;: thường sử dụng cho button, khi chiều rộng lớn thì thành phần sẽ cách đều trái và phải 20px, còn khi chiều rộng nhỏ, thì chiều rộng nhỏ nhất sẽ theo min-width.
 • Để cho gọn bài giảng, hocwebchuan sẽ không tập trung vào việc chỉnh chính xác font-family, image, hay khoảng cách nhe (tương đối thôi).
 • Trong bài giải, hocwebchuan đã code các thuộc tính theo việc sắp xếp thứ tự ABC, indent 2 spaces, các vị trí khoảng cách như nhau, mục đích của việc này sẽ giúp cho code được đẹp hơn, dễ quản lý hơn.