Thống kê trình duyệt thế giới

Thống kê các trình duyệt nhằm giúp các bạn hiểu rõ hơn trình duyệt nào được phổ biến trên thế giới hiện nay.

Năm Google Chrome Internet Explorer Firefox Safari Opera Khác