Thống kê trình duyệt tại Việt Nam

Thống kê các trình duyệt nhằm giúp các bạn hiểu rõ hơn trình duyệt nào được phổ biến ở Việt Nam hiện nay.

Năm Google Chrome Internet Explorer Firefox Safari Opera Cờ Rôm + Khác