Tổng kết bài tập CSS

Tổng kết bài tập CSS

Tổng hợp lại CSS của header, global navigation, content, sidebar, footer ta có:

CSS viết

* {
  margin: 0;
  padding: 0;
}

ol, ul { list-style: none; }

img { border: none; vertical-align: top; }

div#layout {
  border: 1px solid #a3a2a3;
  margin: 20px auto;
  width: 900px;
}

div#header {
  padding: 10px;
}

div.hLeft {
  float: left;
}

div.hLeft h1 {
  margin-bottom: 20px;
}

div.hRight {
  float: right;
}

div.hRight ul.hButton {
  margin-bottom: 37px;
  text-align: right;
}

div.hRight ul.hButton li {
  display: inline;
}

div.hRight ul.hNav {
  text-align: right;
}

div.hRight ul.hNav li {
  display: inline;
  border-right: solid 1px #333;
  padding: 0 5px;
}

div.hRight ul.hNav li.last {
  border-right: none;
  padding-right: 0;
}

div#gNav {
  clear: both;
}

div#gNav ul {
  background: url(../images/bg_gnav.gif) repeat-x;
  border: 1px solid #000;
  height: 22px;
  padding: 12px 0;
}

div#gNav ul li {
  border-right: solid 1px #fff;
  display: inline;
  padding: 0 10px;
}

div#gNav ul li.last {
  border-right: none;
  padding-right: 0;
}

div#gNav ul li a {
  color: #fff;
  font-weight: bold;
  text-decoration: none;
}

div#gNav ul li a:hover {
  color: yellow;
}

div#pageBody {
  padding: 20px 10px;
}

div#content {
  float: left;
  width: 620px;
}

div#content h2 {
  border-bottom: 1px solid #666666;
  font-size: 120%;
  margin-bottom: 10px;
}

div#content div.newProduct {
  margin-bottom: 20px;
}

div#content div.newProduct p.image {
  float: left;
  width: 241px;
}

div#content div.newProduct div {
  float: right;
  width: 350px;
}

div#content div.newProduct div h3 {
  color: #5870e6;
  margin-bottom: 10px;
}

div#content ul.thumbList {
  background: #f9f8f8;
  border: 1px solid #ebeaea;
  clear: both;
  margin-bottom: 40px;
  padding: 10px;
}

div#content ul.thumbList li {
  display: inline;
  padding-right: 8px;
}

div#content dl.news {
  padding: 10px 0 40px 10px;
}

div#content dl.news dd {
  border-bottom: 1px dotted #000;
  margin-bottom: 10px;
  padding-bottom: 5px;
}

div#content dl.news dd.last {
  border-bottom: none;
  margin-bottom: 0;
  padding-bottom: 0;
}

div#content dl.news dd a {
  text-decoration: none;
}

div#content dl.news dd a:hover {
  text-decoration: underline;
}

div#content p.banner {
  text-align: center;
}

div#sidebar {
  float: right;
  width: 240px;
}

div#sidebar h2 {
  border-bottom: 1px solid #666666;
  font-size: 120%;
  margin-bottom: 10px;
}

div#sidebar ul.linkList {
  padding: 0 0 30px 10px;
}

div#sidebar ul.linkList li {
  background: url(images/ico_arrow.gif) no-repeat left center;
  padding-left: 15px;
  margin-bottom: 3px;
}

div#sidebar ul.bannerList {
  padding-top: 10px;
}

div#sidebar ul.bannerList li {
  padding-bottom: 5px;
}

div#footer {
  border-top: 1px solid #a3a2a3;
  padding: 10px;
  clear: both;
}

div#footer div.fLeft {
  float: left;
  width: 340px;
}

div#footer div.fRight {
  float: right;
  width: 530px;
}

div#footer div.fRight ul {
  margin-bottom: 10px;
  text-align: right;
}

div#footer div.fRight ul li {
  display: inline;
  border-right: solid 1px #333;
  padding: 0 5px;
}

div#footer div.fRight ul li.last {
  border-right: none;
  padding-right: 0;
}

div#footer div.fRight p {
  text-align: right;
}

div#footer {
  zoom: 1;
}

div#footer:after {
  clear: both;
  content: ".";
  display: block;
  height: 0;
  line-height: 0;
  visibility: hidden;
}

div#pageBody {
  zoom: 1;
}

div#pageBody:after {
  clear: both;
  content: ".";
  display: block;
  height: 0;
  line-height: 0;
  visibility: hidden;
}

div#content div.newProduct {
  zoom: 1;
}

div#content div.newProduct:after {
  clear: both;
  content: ".";
  display: block;
  height: 0;
  line-height: 0;
  visibility: hidden;
}

3 phần clearfix ta có thể làm gọn lại như sau:

CSS viết

* {
  margin: 0;
  padding: 0;
}

ol, ul { list-style: none; }

img { border: none; vertical-align: top; }

div#layout {
  border: 1px solid #a3a2a3;
  margin: 20px auto;
  width: 900px;
}

div#header {
  padding: 10px;
}

div.hLeft {
  float: left;
}

div.hLeft h1 {
  margin-bottom: 20px;
}

div.hRight {
  float: right;
}

div.hRight ul.hButton {
  margin-bottom: 37px;
  text-align: right;
}

div.hRight ul.hButton li {
  display: inline;
}

div.hRight ul.hNav {
  text-align: right;
}

div.hRight ul.hNav li {
  display: inline;
  border-right: solid 1px #333;
  padding: 0 5px;
}

div.hRight ul.hNav li.last {
  border-right: none;
  padding-right: 0;
}

div#gNav {
  clear: both;
}

div#gNav ul {
  background: url(../images/bg_gnav.gif) repeat-x;
  border: 1px solid #000;
  height: 22px;
  padding: 12px 0;
}

div#gNav ul li {
  border-right: solid 1px #fff;
  display: inline;
  padding: 0 10px;
}

div#gNav ul li.last {
  border-right: none;
  padding-right: 0;
}

div#gNav ul li a {
  color: #fff;
  font-weight: bold;
  text-decoration: none;
}

div#gNav ul li a:hover {
  color: yellow;
}

div#pageBody {
  padding: 20px 10px;
}

div#content {
  float: left;
  width: 620px;
}

div#content h2 {
  border-bottom: 1px solid #666666;
  font-size: 120%;
  margin-bottom: 10px;
}

div#content div.newProduct {
  margin-bottom: 20px;
}

div#content div.newProduct p.image {
  float: left;
  width: 241px;
}

div#content div.newProduct div {
  float: right;
  width: 350px;
}

div#content div.newProduct div h3 {
  color: #5870e6;
  margin-bottom: 10px;
}

div#content ul.thumbList {
  background: #f9f8f8;
  border: 1px solid #ebeaea;
  clear: both;
  margin-bottom: 40px;
  padding: 10px;
}

div#content ul.thumbList li {
  display: inline;
  padding-right: 8px;
}

div#content dl.news {
  padding: 10px 0 40px 10px;
}

div#content dl.news dd {
  border-bottom: 1px dotted #000;
  margin-bottom: 10px;
  padding-bottom: 5px;
}

div#content dl.news dd.last {
  border-bottom: none;
  margin-bottom: 0;
  padding-bottom: 0;
}

div#content dl.news dd a {
  text-decoration: none;
}

div#content dl.news dd a:hover {
  text-decoration: underline;
}

div#content p.banner {
  text-align: center;
}

div#sidebar {
  float: right;
  width: 240px;
}

div#sidebar h2 {
  border-bottom: 1px solid #666666;
  font-size: 120%;
  margin-bottom: 10px;
}

div#sidebar ul.linkList {
  padding: 0 0 30px 10px;
}

div#sidebar ul.linkList li {
  background: url(images/ico_arrow.gif) no-repeat left center;
  padding-left: 15px;
  margin-bottom: 3px;
}

div#sidebar ul.bannerList {
  padding-top: 10px;
}

div#sidebar ul.bannerList li {
  padding-bottom: 5px;
}

div#footer {
  border-top: 1px solid #a3a2a3;
  padding: 10px;
  clear: both;
}

div#footer div.fLeft {
  float: left;
  width: 340px;
}

div#footer div.fRight {
  float: right;
  width: 530px;
}

div#footer div.fRight ul {
  margin-bottom: 10px;
  text-align: right;
}

div#footer div.fRight ul li {
  display: inline;
  border-right: solid 1px #333;
  padding: 0 5px;
}

div#footer div.fRight ul li.last {
  border-right: none;
  padding-right: 0;
}

div#footer div.fRight p {
  text-align: right;
}

div#pageBody,
div#content div.newProduct,
div#footer {
  zoom: 1;
}

div#pageBody:after,
div#content div.newProduct:after,
div#footer:after {
  clear: both;
  content: ".";
  display: block;
  height: 0;
  line-height: 0;
  visibility: hidden;
}

Click để xem kết quả hiển thị cuối cùng