Hướng dẫn học

Những bài học sắp tới sẽ hướng dẫn các bạn đi theo con đường ngắn gọn dễ hiểu nhất, giúp các bạn hiểu nhanh và làm được một trang layout web với nội dung đơn giản.
Nội dung bài học chỉ đề cập đến một số thẻ thường dùng, các thẻ khác các bạn có thể xem thêm tại phần tham khảo.

Học HTML

Các thẻ của HTML4 và XHTML có cách sử dụng tương đương nhau, để cho dễ hình dung chúng ta sẽ chia chúng làm các nhóm sau:

  • Nhóm các thẻ block, các thẻ này dùng để sắp xếp bố cục cho trang web.
  • Nhóm các thẻ inline, là những thẻ cơ bản nhất, chỉ chứa được các thẻ inline cùng cấp hoặc text.

Học CSS

Học PHP

Học những phần cơ bản nhất để có được kiến thức ban đầu về PHP.

Học Laravel

Những bước thực hiện cần thiết trước khi bắt đầu tìm hiểu Laravel.

THÔNG BÁO LỖI