Cài đặt Webpack

Cài đặt Webpack

Bài học này sẽ giúp bạn cài đặt được Webpack, các bước tiến hành.

 • Cài đặt môi trường Node.js
 • Cài đặt Webpack

Cài đặt môi trường Node.js

Trước tiên chúng ta cần cài Node.js, vì phần lớn lệnh chạy đều liên quan tới Node.js, các bạn xem cài đặt tại Hướng dẫn cài đặt Node.js nhé.

Cài đặt Webpack

Sau khi đã cài đặt xong Node.js rồi, thì các bạn có thể tiếp theo các bước bên dưới nhé.

Webpack làm việc chủ yếu thông qua lệnh npm.

npm (Node Package Manager) là một công cụ quản lý các thư viện Javascript cho Node.js, hầu như được sử dụng rất nhiều cho các dạng mã nguồn mở.

Bắt đầu cài đặt Webpack bằng các lệnh sau:

 • Trước tiên ta cần tạo thư mục làm việc tại bất kỳ nơi đâu trên Window, ví dụ tạo thư mục Webpack-project tại ổ đĩa D:/

webpack installation

 • Từ cửa sổ cmd (nhấn tổ hợp phím Window+R, gõ cmd, enter) ta trỏ tới ổ đĩa D:/ bằng lệnh:
D:

webpack installation

 • Trỏ tới thư mục chứa Webpack-project bằng lệnh:
cd Webpack-project

webpack installation

 • Tiến hành cài Webpack lần lược với các dòng lệnh sau:
npm init -y

webpack installation

Dòng lệnh trên sẽ khởi tạo nội dung đầu tiên cho Webpack, khi nào xem bên trong thư mục Webpack-project sẽ thấy file package.json được tạo, có nội dung sau:

{
 "name": "Webpack-project",
 "version": "1.0.0",
 "description": "",
 "main": "index.js",
 "dependencies": {
  "webpack-cli": "^3.3.9",
  "webpack": "^4.40.2"
 },
 "devDependencies": {},
 "scripts": {
  "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
 },
 "keywords": [],
 "author": "",
 "license": "ISC"
}

Tạm thời chưa cần quan tâm tới nội dung này nhé.

 • Tiếp tục cài đặt với dòng lệnh sau:
npm install --save-dev webpack

Kết quả (Báo gì kệ nó, chưa cần quan tâm ^^):

webpack installation

webpack installation

Khi này trong thư mục Webpack-project đã được tự động tạo thư mục và file, trong đó node_modules chứa tất cả modules liên quan, sau này cài đặt module nào thì sẽ được lưu ở đây.

 • Tiếp tục cài đặt webpack-cli với dòng lệnh sau:
npm install --save-dev webpack-cli

Kết quả

webpack installation

 • Vậy là cài xong Webpack rồi đó ^^, nội dung trên thấy dài vậy thôi, chứ cài Node.js xông, trỏ tới thư mục project, chạy có mấy dòng lệnh chính à :"D
 • Cài đặt Webpack không phức tạp lắm đúng không ^^, chúng ta tiếp tục với nội dung đầu tiên của Webpack thôi.

Các lệnh chính đã sử dụng trong toàn bộ bài học

Bài học Lệnh đã dùng
Cài đặt Webpack
cd Webpack-project
npm init -y
npm install --save-dev webpack
npm install --save-dev webpack-cli