Webpack merge javascript file

Webpack gom chung các file javascript

 • Webpack có một tính năng vô cùng tiện lợi là gom (merge) các file javascript thành một file duy nhất, với nội dung bên trong được minify.
 • Các thực hiện vô cùng đơn giản, ta chỉ cần chỉnh lại file webpack.config.js là được.

Chuẩn bị

 • Trước tiên ta xét cấu trúc thư mục sau (xóa file không cần và chỉnh lại file webpack.config.js) như bên dưới:

Webpack-project

 • node_modules

  • ...
 • package.json package.json
 • package.json webpack.config.js
 • package-lock.json package-lock.json
 • dist

  • package.json index.html
 • src

  • package.json index.js
  • package.json my-test.js

Nội dung file /src/my-test.js

function component() {
 const element = document.createElement('p');
 element.innerHTML = 'This content called from my-test.js!';
 return element;
}
document.body.appendChild(component());

Nội dung file webpack.config.js

const path = require('path');
const HtmlWebpackPlugin = require('html-webpack-plugin');
const { CleanWebpackPlugin } = require('clean-webpack-plugin');

module.exports = {
 entry: {
  app: './src/index.js',
  print: './src/my-test.js'
 },
 plugins: [
  new CleanWebpackPlugin(),
  new HtmlWebpackPlugin({
   title: 'Output Management'
  })
 ],
 output: {
  filename: '[name].bundle.js',
  path: path.resolve(__dirname, 'dist')
 }
};

Webpack merge Javascript file

 • Ta sẽ tiến hành xử lý để tạo một file duy nhất, thay vì 2 file app.bundle.jsprint.bundle.js như trước.
 • Chỉnh lại file webpack.config.js với nội dung sau:
const path = require('path');
const HtmlWebpackPlugin = require('html-webpack-plugin');
const { CleanWebpackPlugin } = require('clean-webpack-plugin');

module.exports = {
 entry: {
  newfile: [
   './src/index.js',
   './src/my-test.js'
  ]
 },
 plugins: [
  new CleanWebpackPlugin(),
  new HtmlWebpackPlugin({
   title: 'Output Management'
  })
 ],
 output: {
  filename: '[name].js',
  path: path.resolve(__dirname, 'dist')
 }
};
 • Tiến hành chạy lệnh npm để thực thi nội dung trên:
npm run build

Kết quả

Webpack merge javascript file

 • Cấu trúc thư mục khi này:

Webpack-project

 • node_modules

  • ...
 • package.json package.json
 • package.json webpack.config.js
 • package-lock.json package-lock.json
 • dist

  • package.json index.html
  • package.json newfile.js
 • src

  • package.json index.js
  • package.json my-test.js
 • Nội dung file /dist/newfile.js sẽ bao gồm nội dung của 2 file /src/index.js/src/my-test.js và được minify:
 • Đồng thời file /dist/index.html cũng được tự động thay đổi cho phù hợp:

Nội dung file /dist/newfile.js

!function(e){var n={};function t(r){if(n[r])return n[r].exports;var o=n[r]={i:r,l:!1,exports:{}};return e[r].call(o.exports,o,o.exports,t),o.l=!0,o.exports}t.m=e,t.c=n,t.d=function(e,n,r){t.o(e,n)||Object.defineProperty(e,n,{enumerable:!0,get:r})},t.r=function(e){"undefined"!=typeof Symbol&&Symbol.toStringTag&&Object.defineProperty(e,Symbol.toStringTag,{value:"Module"}),Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0})},t.t=function(e,n){if(1&n&&(e=t(e)),8&n)return e;if(4&n&&"object"==typeof e&&e&&e.__esModule)return e;var r=Object.create(null);if(t.r(r),Object.defineProperty(r,"default",{enumerable:!0,value:e}),2&n&&"string"!=typeof e)for(var o in e)t.d(r,o,function(n){return e[n]}.bind(null,o));return r},t.n=function(e){var n=e&&e.__esModule?function(){return e.default}:function(){return e};return t.d(n,"a",n),n},t.o=function(e,n){return Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,n)},t.p="",t(t.s=0)}([function(e,n,t){t(1),e.exports=t(2)},function(e,n){document.body.appendChild(function(){const e=document.createElement("div");return e.innerHTML="Hello World!",e}())},function(e,n){document.body.appendChild(function(){const e=document.createElement("p");return e.innerHTML="This content called from my-test.js!",e}())}]);

Nội dung file /dist/index.html

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title<Output Management</title>
 </head>
 <body>
 <script type="text/javascript" src="newfile.js"></script></body>
</html>
 • Khi này click chạy file /dist/index.html ta vẫn thấy kết quả sau:

Hiển thị trình duyệt

Hello World!

This content called from my-test.js!

Các lệnh chính đã sử dụng trong toàn bộ bài học

Bài học Lệnh đã dùng
Cài đặt Webpack
cd Webpack-project
npm init -y
npm install --save-dev webpack
npm install --save-dev webpack-cli
Webpack bundle
npx webpack
Cấu hình Webpack
npx webpack --config webpack.config.js
npm run build
Webpack quản lý output
npm run build
Webpack code splitting
npm install --save lodash
npm run build
npm run build
Cài đặt và setting HtmlWebpackPlugin
npm install --save-dev html-webpack-plugin
npm run build
Cài đặt và setting CleanWebpackPlugin
npm install --save-dev clean-webpack-plugin
npm run build
Webpack Cache
npm run build
npm run build
Webpack gom chung các file javascript
npm run build