Webpack source map

Webpack source map

 • Source map là cách thiết lập file webpack.config.js sao cho có thể dò tìm được file Javascript, CSS nào bị lỗi sau khi tất cả các file đã được gom (merge) thành 1 file và minify..
 • Ta xem xét ví dụ sau: cố tình tạo lỗi cho file /src/my-test.js bằng cách thêm dòng chữ "aaaaa" vào bên trong code:
function component() {
 const element = document.createElement('p');
 element.innerHTML = 'This content called from my-test.js!';
 return element;
}
document.body.appendChild(component());aaaaa
 • Tiến hành chạy lệnh npm để thực thi nội dung trên:
npm run build
 • Reload lại page /dist/index.html, khi này mở Development Tool trên trình duyệt (Chrome - F12), chọn tab "Console" ta sẽ thấy báo lỗi tại file newfile.js ở dòng số 1.

Webpack source map

 • Và đây là nội dung của file newfile.js @@
!function(e){var n={};function t(r){if(n[r])return n[r].exports;var o=n[r]={i:r,l:!1,exports:{}};return e[r].call(o.exports,o,o.exports,t),o.l=!0,o.exports}t.m=e,t.c=n,t.d=function(e,n,r){t.o(e,n)||Object.defineProperty(e,n,{enumerable:!0,get:r})},t.r=function(e){"undefined"!=typeof Symbol&&Symbol.toStringTag&&Object.defineProperty(e,Symbol.toStringTag,{value:"Module"}),Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0})},t.t=function(e,n){if(1&n&&(e=t(e)),8&n)return e;if(4&n&&"object"==typeof e&&e&&e.__esModule)return e;var r=Object.create(null);if(t.r(r),Object.defineProperty(r,"default",{enumerable:!0,value:e}),2&n&&"string"!=typeof e)for(var o in e)t.d(r,o,function(n){return e[n]}.bind(null,o));return r},t.n=function(e){var n=e&&e.__esModule?function(){return e.default}:function(){return e};return t.d(n,"a",n),n},t.o=function(e,n){return Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,n)},t.p="",t(t.s=0)}([function(e,n,t){t(1),e.exports=t(2)},function(e,n){document.body.appendChild(function(){const e=document.createElement("div");return e.innerHTML="Hello World!",e}())},function(e,n){document.body.appendChild(function(){const e=document.createElement("p");return e.innerHTML="This content called from my-test.js!",e}()),a}]);
 • Để giải quyết vấn đề này, Webpack cung cấp một tính năng Source map, cho phép dò tìm ra file gốc bị lỗi, ta thực hiện thêm tính năng Source map vào bên trong file webpack.config.js như sau:
const path = require('path');
const HtmlWebpackPlugin = require('html-webpack-plugin');
const { CleanWebpackPlugin } = require('clean-webpack-plugin');

module.exports = {
 entry: {
  newfile: [
   './src/index.js',
   './src/my-test.js'
  ]
 },
 plugins: [
  new CleanWebpackPlugin(),
  new HtmlWebpackPlugin({
   title: 'Output Management'
  })
 ],
 output: {
  filename: '[name].js',
  path: path.resolve(__dirname, 'dist')
 },
 devtool: 'inline-source-map'
};
 • Chạy lệnh npm để thực thi nội dung trên:
npm run build
 • Reload lại page /dist/index.html, khi này ta sẽ thấy ở tab "Console" báo lỗi tại file my-test.js ở dòng số 6.

Webpack source map

 • Vậy là ta đã dò tìm được chính xác file nào bị lỗi, thay vì chỉ nhìn thấy báo lỗi file minify.
 • Nội dung của file my-test.js thì quá quen thuộc đúng không?
function component() {
 const element = document.createElement('p');
 element.innerHTML = 'This content called from my-test.js!';
 return element;
}
document.body.appendChild(component());aaaaa
 • Bạn chỉ việc tới đúng dòng số 6 và xóa đi aaaaa sau đó build lại là được.

Các lệnh chính đã sử dụng trong toàn bộ bài học

Bài học Lệnh đã dùng
Cài đặt Webpack
cd Webpack-project
npm init -y
npm install --save-dev webpack
npm install --save-dev webpack-cli
Webpack bundle
npx webpack
Cấu hình Webpack
npx webpack --config webpack.config.js
npm run build
Webpack quản lý output
npm run build
Webpack code splitting
npm install --save lodash
npm run build
npm run build
Cài đặt và setting HtmlWebpackPlugin
npm install --save-dev html-webpack-plugin
npm run build
Cài đặt và setting CleanWebpackPlugin
npm install --save-dev clean-webpack-plugin
npm run build
Webpack Cache
npm run build
npm run build
Webpack gom chung các file javascript
npm run build
Webpack source map
npm run build
npm run build