Input placeholder bằng jQuery

Trở về

 • 1 121

Placeholder hiện nay được sử dụng khá dễ dàng với html5, tuy nhiên đối với html hay xhtml thì việc dùng js hay jquery lại khá quan trọng.

input tự động ẩn hiện giá trị khi focus

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Học Web Chuẩn</title>
<script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
  var input = $('input[type="text"]');
  input.focus(function() {
    $(this).addClass('focusField');
    if (this.value == this.defaultValue){ 
      this.value = '';
    }
    if(this.value != this.defaultValue){
      this.select();
    }
  });
  input.blur(function() {
    $(this).removeClass('focusField');
      $(this).removeClass('focusField').addClass('fillField');
    if ($.trim(this.value) == ''){
      this.value = (this.defaultValue ? this.defaultValue : '');
      $(this).removeClass('fillField');
    }
  });
});
</script>
<style>
* { /* reset lại margin và padding cho các tag */
  margin: 0;
  padding: 0;
}
input {
  color: #999;
  width: 300px;
}
.focusField { color: #000; }
.fillField { color: #000; }
</style>
</head>
<body>
<input type="text" value="Focus và gõ text để thấy kết quả" />
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Download file để thực hành

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *