Nội dung học

Laravel có rất nhiều nội dung, bạn sẽ bối rối nếu tự tìm hiểu vì không biết được sẽ bắt đầu học từ đâu. Để giúp cho các bạn ban đầu có được nền tảng tốt, Học Web Chuẩn đã tạo nên bài học này, nhằm giúp các bạn rút ngắn hơn thời gian học, nhưng vẫn đảm bảo được nội dung quan trọng cần thiết ban đầu.

Cài đặt Laravel

Những bước thực hiện cần thiết trước khi bắt đầu tìm hiểu Laravel.