Các thẻ danh sách

Định nghĩa về danh sách

Danh sách là một tập hợp từ 2 mục (item) trở lên, các mục này phải có cùng tính chất, cùng hướng về một nội dung giống nhau.

Danh sách có cấu trúc nằm ngang hay chiều dọc đều có tính chất như nhau, việc định dạng chiều ngang hay chiều dọc do CSS quản lý, không liên quan đến HTML/HTML5, nhiệm vụ của HTML/HTML5 chỉ giúp trình duyệt xác định rõ ý nghĩa của các thẻ, điều này rất quang trọng cho SEO.

2 danh sách sau đây là tương đương nhau về mặt ý nghĩa HTML/HTML5:

Cafe đá
Cafe sữa
Sinh tố
Nước cam

Và:

Cafe đá, Cafe sữa, Sinh tố, Nước cam

Các loại danh sách

Danh sách có thứ tự:
Là danh sách có sử dụng số, chữ, hay những ký tự biểu diễn thứ tự, danh sách này sử dụng cặp thẻ: <ol></ol> và <li></li> để diễn đạt.

● VD1 danh sách về thức uống:

1. Cafe đá
2. Cafe sữa
3. Sinh tố
4. Nước cam.

● VD2 danh sách về công nghệ di động:

a) Laptop, b) iphone, c) ipad, d) kindle, e) palm.

Danh sách không có thứ tự:
Là danh sách có nhiều mục tương đương nhau, không sử dụng số, chữ hay những ký tự biểu diễn thứ tự, danh sách này sử dụng cặp thẻ: <ul></ul> và <li></li> để diễn đạt.

● VD1 danh sách về thức uống:

Cafe đá
Cafe sữa
Sinh tố
Nước cam.

● VD2 danh sách về công nghệ di động:

Laptop, iphone, ipad, kindle, palm.

Danh sách có các mục và dòng nội dung mô tả các mục:
Là danh sách có các mục và có nội dung mô tả các mục đó, danh sách này sử dụng 1 bộ gồm 3 thẻ: <dl></dl>, <dt></dt> và <dd></dd> để diễn đạt.

● VD1 danh sách về các chất cần cho cơ thể:

Trái cây: giúp bỗ sung vitamin cho cơ thể.
Nước: giúp chúng ta tăng cường lượng nước cần cho cơ thể.
Thịt: giúp cơ thể tăng cường đạm, và chất béo.

● VD2 danh sách về các ngày kỷ niệm:

1/1/2012: Tết dương lịch.
1/5/2012: Ngày quốc tế lao động.
1/6/2012: Ngày quốc tế thiếu nhi.