Thuộc tính margin

Định nghĩa và sử dụng

Thuộc tính margin canh lề cho thành phần.

Cấu trúc

tag {
  margin: giá trị;
}

Với giá trị như sau:

Thuộc tính giá trị Ví dụ Mô tả
margin đơn vị
auto
inherit
margin: 5px 10px 3px 20px; Đây là cách viết ngắn gọn các thuộc tính bên dưới, đơn vị có thể là px, em, %, ...
margin-top đơn vị
auto
inherit
margin-top: 5px; Canh lề bên trên cho thành phần, đơn vị có thể là px, em, %, ...
margin-right đơn vị
auto
inherit
margin-right: 5px; Canh lề bên phải cho thành phần, đơn vị có thể là px, em, %, ...
margin-bottom đơn vị
auto
inherit
margin-bottom: 5px; Canh lề bên dưới cho thành phần, đơn vị có thể là px, em, %, ...
margin-left đơn vị
auto
inherit
margin-left: 5px; Canh lề bên trái cho thành phần, đơn vị có thể là px, em, %, ...

Cách sử dụng thuộc tính margin:

Thuộc tính Thành phần Thể hiện Ví dụ Mô tả
margin 4 thành phần top right bottom left margin: 5px 10px 3px 20px; margin-top: 5px;
margin-right: 10px
margin-bottom: 3px
margin-left: 20px
3 thành phần top (right left) bottom margin: 5px 10px 15px; margin-top: 5px;
margin-right: 10px
margin-left: 10px
margin-bottom: 15px
2 thành phần (top bottom) (right left) margin: 5px 10px; margin-top: 5px;
margin-bottom: 5px
margin-right: 10px
margin-left: 10px
1 thành phần (top right bottom left) margin: 10px; margin-top: 10px;
margin-right: 10px
margin-bottom: 10px
margin-left: 10px

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<div>
<p>HỌC WEB CHUẨN</p>
</div>
</body>
</html>

Giả sử ban đầu CSS viết:

div {
  border: 1px solid red;
}

div p {
  background: #66CC00;
}

Hiển thị trình duyệt khi chưa có thuộc tính margin:

HỌC WEB CHUẨN

Thêm thuộc tính margin vào CSS:

div {
  border: 1px solid red;
}

div p {
  background: #66CC00;
  margin: 10px 0 0 0;
}

Dòng margin ở trên tương đương với các giá trị sau:
margin-top: 10px;
margin-right: 0
margin-bottom: 0
margin-left: 0

Hiển thị trình duyệt khi đã thêm margin vào CSS:

HỌC WEB CHUẨN

Trình duyệt hỗ trợ

 • Internet Explorer
 • Firefox
 • Opera
 • Google Chrome
 • Safari

Thuộc tính margin được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Giá trị "inherit" không hỗ trợ trình duyệt IE7 trở xuống, IE8 đòi hỏi phải có !Doctype